pixel

МОСВ: Инсталацията за РДФ-гориво в ТЕЦ „София“ с положителна екооценка

Има положителна еко-оценка за инсталацията за оползотворяване на РДФ-гориво в ТЕЦ „София“ и проектът ще се финансира по оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, обяви министърът на околната среда Ивелина Василева. Индикативната стойност на проекта е 135 млн. евро и, по думите й, ще позволи 30 хил. столичани да се отопляват чрез оползотворяването на РДФ горивото, получено в завода, каза Василева.

“Проектът е минал през екооценка и е получил положително становище,” посочи еко-министерството на сайта си. “Извършените анализи на технологията показват, че ще се гарантира качеството на атмосферния въздух в района на Топлофикация-София, добави Ивелина Василева. Тя изрази надежда, че проектът ще бъде изпълнен така успешно, както и първите две фази от него. Заводът за отпадъци на столицата е на стойност 346 млн. лв., като 84% от тях е размерът на безвъзмездната финансова помощ. Това е най-големият проект по ОПОС 2007-2013г., който е получил признание не само в България, но и в Европа. Благодарение на него Столичната община изпълнява целите по отношение на управлението на отпадъците – увеличаване дела на рециклирането и повторната употреба, намаляване на количествата за депониране, превръщане на отпадъка в ресурс”.

Може да харесате още...