pixel

МОСВ одобри екологичната оценка на Бургас-Александруполис

Екоминистерството одобри след няколко неуспешни опита документацията по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) на нефтопровода Бургас–Александруполис. Това не е окончателно решение за одобряване на проекта от Министерството на околната среда.

На този етап е дадена оценка, че в представената документация по ОВОС са анализирани рисковете за околната среда, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Тези рискове ще бъдат взети предвид при решението на Висшия експертен екологичен съвет дали да се строи или не нефтопроводът на българска територия.

Преди това по процедура трябва да бъдат организирани обществени обсъждания на проекта в населените места, които ще бъдат засегнати от него.

За тази цел възложителят “Транс Болкан Пайплайн Б. В. – клон България”, трябва да осигури достъп до документацията и да организира срещи с хората от засегнатите общини и кметства. До 45 дни след последното обществено обсъждане министърът на околната среда трябва да вземе решение по съдбата на проекта.

publics.bg

Може да харесате още...