pixel

МОСВ: Съществуващи въглищни ТЕЦ ще могат да кандидатстват за по-либерални емисионни норми

България разчита на отсрочка за прилагането на приетите от Брюксел нови по-строги правила за чистотата на въздуха от термичните централи на въглища у нас. Над 40% от електроенергията в България се произвежда именно от ТЕЦ на въглища и нито една от централите не покрива по-строгите изисквания за опазване на въздух.

Независимо от това, че гласуваният в Брюксел на 28 април 2017 г. документ определя нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, съществуващи централи ще могат да се възползват от предвидената възможност за дерогация по чл.15(4) от Директива 2010/75/ЕС, която ще им позволи да спазват по-либерални норми. За това информира Министерството на околната среда и водите вчера в официално съобщение, разпространено до медиите.

От ековедомството уточняват, че за отделни инсталации компетентният орган – Изпълнителна агенция по околна среда, може да определи по-малко строги норми за допустими емисии, отколкото предвидени в евро-закона.

За новите производствени мощности приетото решение ще влезе в сила от датата на публикуването му в Официалния вестник на ЕС. За действащите мощности обаче то ще влезе в сила едва след 4 години, е уточнено в съобщението.

Ако не получат отстрочка, тецовете разполагат с 4 години, за да инвестират в по-чисто производство. Според представители на бранша и енергийното министерство това ще изисква инвестиции за милиони лева и в резултат ще оскъпи тока от ТЕЦ с около 30 на сто.

Изчисленията на енергийното министерство също показват, че новите правила означават потенциално поскъпване на тока от държавната ТЕЦ „Марица Изток 2” с между 27% и 35%. Затова и страната ни настоява за отстрочка.

„България трябва да аргументира и да покаже подробен анализ на разходи и ползи на подобен тип дерогация”, коментира Константин Делисивков, зам.-министър на енергетиката, цитиран от бТВ.

Експерти предупреждават, че екологичният резултат от огромните инвестиции, необходими за достигане на новите по-високи нива на редукция на емисиите, ще бъде нищожен, а в някои случаи ефектът може да бъде дори обратен. Българите може би ще минат на друг вид отопление, което от своя страна ще замърси чувствително околната среда, коментира пред бТВ Валентин Вълчев от Федерация на независимите синдикати на миньорите в КНСБ.

От МОСВ припомнят, че на срещата в Брюксел България гласува против приемането на Заключенията, тъй като счита, че в тях не е отчетена в достатъчна степен спецификата на местните лигнитни въглища от въглищния басейн „Марица Изток“. Против приемането на Заключенията гласуваха още седем страни – Чехия, Полша, Германия, Румъния, Финландия, Словакия и Унгария, но независимо от това документът беше приет с 20 гласа „за“ и 8 „против“.

След публикуването на официалното решение за новите правила, всеки ТЕЦ поотделно трябва да поиска отстрочка и да я защити – първо пред екоминистерството, а оттам и в Брюксел.

Редът за предоставяне на дерогации е предвиден в Глава VII, раздел II на Закона за опазване на околната среда при провеждане на процедурите по издаване/преразглеждане и при необходимост актуализиране на комплексните разрешителни. Дерогацията може да бъде приложена, когато направената оценка за конкретната инсталация покаже, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно високи в сравнение с ползите за околната среда – поради географското положение на съответната инсталация или местните екологични условия или заради техническите характеристики на инсталацията.

Компетентният орган във всички случаи трябва да гарантира, че не се причинява значително замърсяване и се постига висока степен на опазване на околната среда, отбелязват от МОСВ.

3e-news.net

Може да харесате още...