pixel

МОСВ: Твърде вероятно е да ни бъдат наложени финансови санкции заради мръсния въздух

Твърде вероятно е на България да бъдат наложени финансови санкции заради мръсния въздух. Това става ясно от прессъобщение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), с което от ведомството информираха, че са изпратили писмо до кметовете на 28-те най-големи общини в страната. С него МОСВ ги призовава да актуализират програмите си за качеството на атмосферния въздух, така че да постигнат поставените цели. „Поради естеството на проблема, който очевидно няма да може да бъде решен в най-кратки срокове, е твърде вероятно решението на съда да доведе до налагането на финансови санкции на България”, се казва в съобщението.

На 5 април 2017 г. Съдът на ЕС в Люксембург излезе с решение по дело С-488/15, според което България не е спазила нормите за фини прахови частици (ФПЧ10) във всички агломерации и зони на страната. Решението постановява задължение за изготвяне и изпълнение на планове за качество на въздуха, за да бъде периодът на превишаване на пределно допустимите стойности възможно най-кратък.

МОСВ настоява разработваните от общините програми да отговарят на всички изисквания на действащата нормативна уредба. От съществено значение е възможно най-точно да се определят източниците на емисии, разположението им и на количествата вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, което е от изключително значение за набелязването на правилните мерки, заложени в програмите, чрез изпълнението на които следва да бъде постигнато съответствието с нормите.

Със средства на ОПОС 2014-2020 в момента се актуализират програмите за качеството на атмосферния въздух на общините Асеновград, Благоевград, Варна, Враца, Гълъбово, Димитровград, Монтана, Несебър, Перник, Пловдив, Шумен. Актуализираните програми трябва да определят основните източници на замърсяване на територията и да планират адекватни мерки за подобряването на качеството на атмосферния въздух, а изпълнението им да доведе до постигане на определените от законодателството норми, посочват от МОСВ.

publics.bg

Може да харесате още...