Мотор-вентилите на Данфосс – за оптимален контрол на всяка система

Данфосс предлага управляващи мотор вентили, които практически отговарят на изискванията на всяко приложение, както и задвижващи устройства с различни функционални възможности и характеристики.

Приложенията, за които са подходящи нашите мотор вентили включват:

Отопление и вентилация
Данфосс предлага управляващи мотор-вентили, предназначени за отоплителни и охладителни системи с вода и глюкол, които гарантират устойчиво и прецизно управление на дебита и по-голям комфорт.

Топлофикационни системи
Като водещ доставчик на автоматични регулатори за топлофикационни системи ние предлагаме специализирана гама управляващи мотор вентили, разработени специално за да отговарят на високите стандарти за прецизен контрол при бързо подаване на гореща вода от топлообменниците. Използваните от нас материали и конструкции са с високи характеристики и позволяват вентилите да работят при високо диференциално налягане.

Терминално и зонално управление
Нашите вентили и задвижки за терминално и зонално управление – например във вентилаторни системи, осъществяват устойчиво управление при ниски нива на шума и по-малко колебания, което гарантира по-дългия им живот.

Пара
Данфосс предлага пълна гама вентили за пара  – за овлажнителни и стерилизиращи системи, както и за отоплителни системи с пара. Високите температури и налягане поставят тежки изисквания при приложения с пара, но нашите продукти са разработени за най-трудни условия.

Представяме Ви основните предимства на управляващите мотор вентили на Данфосс.

Отличен контрол – дълъг живот и безпроблемна работа в съответствие с изискванията на различните системи и приложения (фиг. 1)

– Бърза и точна реакция в съответствие с контролния сигнал
– Максимален комфорт за крайния потребител
– Високо качество и неоспорима надеждност

Удобни за употреба, избор и инсталиране (фиг. 2)

– Самонастройка на задвижката към крайната позиция на вентила
– Възможност за ръчна работа на задвижката
– Лесно електрическо и механично присъединяване
– Малък инсталационен размер на вентила и задвижката
– Ясни указания за монтаж
– Лесен избор – унифицирани задвижки

Висока степен на сигурност (фиг. 3)

– С цел предотвратяване на прегряване, защитната функция* се активира при падане на напрежението  или когато то бъде изключено от предпазния термостат
– С вградената си защита против свръхтовар мотор-вентилите
гарантират  висока степен на сигурност.

Комфорт (фиг. 4)

– Ниски шумови емисии
Данфосс инвестира значителни средства в развойната си дейност, за да постави на пазара нови стандарти по отношение на същественото намаляване на нивота на шума.
Ниското ниво на шумовите емисии става все по-важен фактор в жизнения ни стандарт.
Новата  конструкция на вентилите предотвратява шума на флуида във въздуха, както и механичния шум, а това допринася за чувствително по-висок комфорт на клиента.
– Прецизен температурен контрол
Бърза и точна реакция в зависимост от контролния сигнал
iMCV – намалени температурни осцилации
Съставна характеристика – точен  контрол при приложенията за БГВ

Иновативност (фиг. 5)

– iMCV – първата интелигентна антиосцилационна задвижка на пазара
– съставната характеристика позволява прецизен контрол на температурата с минимални осцилации
– Освободените от налягане вентили позволяват по-малка сила на затваряне, по-малка задвижка и по-малка консумация на енергия
– Специална конструкция на вентила с минимални пропуски

На първо място екологията (фиг. 6)

– Продуктите на Данфосс отговарят на на-високите екологични изисквания (ISO 14001)
– Всички мотор-вентили на Данфосс се произвеждат с рециклиращи се материали, отговарящи на максималното опазване на околната среда
– Отговаряйки на съвременните стандарти WEE и RoHS Данфосс допринася съществено за намаляване на емисиите от CO2.

Компактен и функционален дизайн (фиг. 7)

– Отчитайки сериозната тенденция към готови модули, цялата гама мотор-вентили е конструирана за  вграждане в ограничени пространства, например абонатни станции или климатични касети.
– Висока степен на ергономичност – ергономичната конструкция на отделните части ги прави лесни за   ползване и вграждане.
– Функционално ориентиран дизайн в датски стил.

За повече информация и контакти:
www.bg.danfoss.com