pixel

МРРБ с нов проект за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

МРРБ публикува на сайта си и на Портала за обществени консултации Проект на  Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

Проектът на постановление
предвижда да бъдат разширени правомощията и задълженията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и общините при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Може да харесате още...