МС прие програмата за запаси от нефт

Вижте също...