На борба срещу смога в Аншан

На борба срещу смога в Аншан

Съгласно споразумението, което ще бъде подписано тази седмица, Данфосс и фирмата за инженерингови проекти COWI ще осъществят първата топлофикационна система в Аншан изцяло проектирана по датски стандарти, което ще позволи на града да съкрати енергийните си разходи и да намали емисиите на СО2 с 240 000 тона годишно. Освен това ще се постигнат и значителни икономии на електричество и вода.

Проектът също така ще доведе до осигуряване на по-стабилно топлоподаване, осезателно по-чист въздух и по-добър вътрешен климат за надхвърлящите 1.8 милиона жители на Аншан, тъй като новата отоплителна система ще използва неоползотворяваната до сега отпадна топлина от разположените наблизо стоманодобивни заводи и в голяма степен ще замести генерираната чрез изгаряне на въглища топлинна енергия.

Проектът, чиято обща стойност ще достигне няколко стотин милиона датски крони през следващите няколко години, ще превърне Аншан в един от водещите градове в света по отношение на топлофикацията, с ниво на енергийна ефективност по-високо дори от днешното ниво на датската столица Копенхаген. Данфосс ще си партнира с фирмата COWI, която ще осигури проекта за отоплителната система в Аншан, докато Данфосс ще произведе и достави всички компоненти, необходими за изграждането и пускането в експлоатация на топлофикационната инфраструктура.

„Ние оценяваме подкрепата на Китай за нашите енергийно-ефективни продукти и решения. Това е признание за силата на Данфосс в областта на климатичната и енергийната индустрия. Въз основа на това споразумение, с нашите познания и опит ние ще помогнем на град Аншан да пести енергия, да намали вредните емисии и да изпълни „зелените“ задачи поставени от дванайсетия петгодишен план. Това ще бъде една взаимноизгодна сделка във взаимоотношенията между Дания и Китай,“ каза Ларс Твеен, Президент на направление „Топлофикационна техника“ в Данфосс.

„Ние с нетърпение очакваме да започнем работа с нашите датски партньори за осигуряването на по-добри условия на живот за нашите граждани при по-нисък разход на енергия и по-малко количество въглеродни емисии,“ каза Уанг Шиуей, кмет на Аншан.

Решението да се замени използването на въглища с оползотворяване на отпадна топлинна енергия от дълго време бе на дневен ред, но ниските цени на електроенергията и газа в Китай бяха причина за продължилото отлагане на действията в тази насока. Новата топлопреносна система вече е изплатена, което ще я направи доходоносна още на третата година след въвеждането ѝ в експлоатация – срок три пъти по-кратък от този при подобни проекти в Скандинавските страни.


Вижте също...