pixel

Над 1 000 домакинства са одобрени по DESIREE Gas от старта на проекта до сега

Общо 1073 са домакинствата, клиенти на „Овергаз Мрежи“, одобрени по проекта „DESIREE Gas“ от началото на програмата, съобщиха от компанията. За близо година възползвалите се от програмата са усвоили приблизително 900 000 лева безвъзмездна финансова помощ. Клиенти на компанията от 27 различни населени места са кандидатствали по програмата. Най-много заявления има в София, Разград, Русе, Велико Търново и Горна Оряховица, следвани от Ямбол, Попово, Монтана и Кюстендил.

В 70% от случаите електроенергията е замененият енергоизточник за отопление. 28% от бенефициентите са избрали природния газ пред дървата за огрев, а 2% са заменили въглищата с по-екологичното синьо гориво. 70% от заявленията за газификация са на апартаменти, а 30% на къщи.

Август 2017 е месецът с най-много новоприсъединени домакинства. Според експертите на компанията, работещи по програмата, това се дължи на въведените през юли тази година изменения, които облекчават кандидастването за клиентите. Новите условия са факт благодарение на предложенията и усилията на експертите от Българска асоциация природен газ с активното участие на колеги от „Овергаз Мрежи“. А сред тях са: съкратено и опростено заявление за кандидатстване, намаляване на срока за разглеждане и одобрение на молбите, както и на броя на образците. Отпадна и изискването документите да се изготвят и на английски език. Вече не е необходимо да се предоставят допълнителни удостоверения или квитанции, като например за платени местни данъци и такси за имота.

Може да харесате още...