pixel

Над 40% от електроенергията в България се търгува на свободния пазар

Данни от мониторинг на пазара на електроенергия и анализ на ценовите нива за второто тримесечие на 2015 г., публикува energienpazar.bg.

В България има 4,99 млн. потребители на ток. Едва около 0,1% от тях са сменили доставчика си до момента. Това са предимно стопански клиенти присъединени на високо и средно напрежение, които потребяват около 40% от енергията на вътрешния пазар.

През 2014 г. на свободния пазар са регистрирани 2771 нови потребители. Към месец май тази година общият им брой по данни на ЕСО ЕАД е 5917. Този ръст се дължи и на регистрацията на пазара на все повече стопански клиенти с обекти на ниско напрежение.

За второто тримесечие на 2015 г. се отчита лек спад в цените по предложения за доставка на свободния пазар. В таблицата по-долу са посочени средни цени от преглед на общо 180 ценови предложения към крайни клиенти (обществени поръчки и предложения за частни бизнес клиенти.)

Може да харесате още...