Над 9000 са подалите заявления за помощ за отопление в Шумен

9 303 са подадените към момента заявления за целева помощ за отопление, като на 6 925 лица и семейства тя вече е одобрена, съобщиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ в Шумен.

Приемът на документи продължава до 31 октомври. Правоимащите ще получат наведнъж общата сума за петте месеца, която е 374,15 лв.,

До момента над 1300 лица и семейства са избрали вида на използваното гориво да бъде в натура /ваучери/. За тях от дирекцията припомнят, че до 20 ноември следва да представят заповедта на избран от тях търговец на твърдо гориво, а той да извърши доставката до 30 ноември. Търговецът изпраща в съответната дирекция „Социално подпомагане“ заявка за превеждане на сумите по издадените фактури до 5-о число на месеца, следващ този, през който е предоставено твърдото гориво. Крайният срок за представяне на всички заявки от търговците е 5 декември.

За миналия отоплителен сезон  в Дирекции „Социално подпомагане“ са подадени общо 10 408 заявления-декларации за подпомагане с целева помощ за отопление. Отпуснатите и изплатени целеви помощи са 8 350, а отказите 2 058.  Тогава най-много от правоимащите са предпочели да се отопляват на твърдо гориво -9 868, с електроенергия 535 и природен газ – 5 лица и семейства.


Вижте също...