Надеждни и енергийно-ефективни решения от Siemens на изложението Light + Building

Надеждни и енергийно-ефективни решения от Siemens на изложението Light + Building

На изложението Light + Building, което се проведе във Франкфурт от 30 март до 4 април, Siemens показа как с помощта на иновативни продукти и решения сградите могат да бъдат проектирани и управлявани по-безопасно, интелигентно и енергийно-ефективно. Siemens представи новите тенденции в сградната автоматизация и стайния контрол, решения за по-голяма енергийна ефективност и възможностите за интелигентно управление, като част от интелигентните мрежи. Основен акцент на изложението беше новата мениджмънт станция Desigo CC, осигуряваща ефективен контрол и наблюдение на всички системи в сградата чрез една единствена платформа.

Представена за първи път в Европа, новата мениджмънт станция Desigo CC от Siemens е базирана на изцяло нова софтуерна платформа. Тя интегрира всички системи в сградата: от сградна автоматизация и енергиен мениджмънт до системите за сигурност и безопасност, като контрол на достъп, видеонаблюдение и пожарна безопасност. Това прави Siemens първият доставчик, отговарящ на всички съвременни изисквания за ефективни и безопасни сгради, благодарение на една цялостна система. Desigo предлага и допълнителни ползи за проектанти и инженери – готови библиотеки, инженерингови и тръжни инструменти, които могат да се използват при създаването на обяснителни записки за управление на ОВК системи, стаен контрол, пожарна безопасност и управление при опасни ситуации. Siemens направление Сградни технологии бе отличен от института за пазарни проучвания Frost & Sullivan с наградата за сградна автоматизация на 2013 г., за систематата си за сградна автоматизация Desigo.

В областта на стайния контрол компанията демонстрира Desigo Total Room Automation (TRA) – цялостна система за енергийно-ефективно управление на ОВК системи, осветление и щори за стандартни и висок клас офиси.

Централна тема за Siemens по време на изложението бяха решенията и услугите за енергийна ефективност. В сферата на „Building Performance & Sustainability“ Siemens представи систематичен подход за енергиен мениджмънт, разглеждащ целия жизнен цикъл на дадена сграда – от фазата на проектиране, през функционирането й, до непрекъснат мониторинг чрез мерки за енергийна ефективност. Интегрираната платформа на Siemens за услуги осигурява мониторинг и сравняване на консумираната енергия. Енергийният мениджмънт е едно от основните изисквания  за сертифициране по стандарта ISO 50001.

„Умните сгради като част от умните мрежи“ също беше акцент на изложението: специално изработен за целта модел и многобройни експонати на щанда показаха как решенията на Siemens интегрират интелигентните сгради към интелигентните мрежи – електрическите мрежи на бъдещето, като по този начин съществено допринасят за преобразуването на енергийния баланс. Гъвкавите възможности за съхранение на енергия, които сградите предлагат, помагат на интелигентните мрежи да балансират нарастващото енергийно търсене, чрез възобновяеми енергийни източници. Ключов елемент в това отношение е прозрачността на информационните данни и енергийни потоци, които могат да бъдат свързани чрез системите за сградна автоматизация, като Desigo CC с цел контрол и оптимизиране на енергийната ефективност.

На щанда на Siemens също така бяха показани нови продукти, решения и услуги, като стайния модул QMX7 с touch технология за Desigo Total Room Automation (TRA), различни KNX WEB сървъри за визуализация и контрол от Gamma портфолиото, „Desigo Hosting solutions”, денонощна отдалечена поддръжка, енергиен мониторинг и анализи.


Вижте също...