Най-голямата в света соларна система за затопляне на вода е захранвана от „Данфосс“

Най-голямата соларна система за затопляне на вода събира енергия, за да отоплява градовете и работните места на 40 000 граждани. Тя доставя 18-20% от годишното потребление на топлинна енергия в град Силкеборг, Дания, който от своя страна има амбициозната цел да постигне CO2 неутралитет при производството на топлоенергия до 2030 г.

Отоплението чрез вода затоплена от Слънцето е избрано, тъй като позволява складирането на слънчева енергия и ползването й през нощта или в друг момент през годината. По този начин соларните решения стават още по-изгодни.

Системата в Силкеборг е проектирана да произвежда 80 000 MWh топлина годишно и в същото време да намалява годишните емисии въглероден диоксид с 15 700 тона. Тя работи с топлообменници SONDEX® и VLT® задвижвания, които са намалили разходите с 30% през първата година на употреба в сравнение с традиционните задвижващи системи.

Четири големи помпи работят непрекъснато, за да доставят топлата вода до потребителите. Други четири помпи са в режим на готовност. Всичките осем водни помпи се управляват от задвижките VLT® AQUA, за да поддържат консумацията си на енергия в абсолютен минимум.

Успешно топлоотдаване

Четири топлообменника SONDEX® са свързани със соларната отоплителна система. Моделът е S221 и има между 884 и 936 пластини. В станцията в Силкеборг сградите са адаптирани според размера на топлообменниците. Те са специално проектирани за клиента според спецификите на терена.

Системата за отопление чрез вода загрята от слънчева енергия в Силкеборг съдържа 22 км тръбопровод, който свързва 12 436 слънчеви отоплителни панела равняващи се по площ на 20 футболни игрища. Панелите са инсталирани на площ от 50 хектара, които пък се равняват на 60 футболни игрища.

Паркът е изграден в четири независими секции, за да се осигури максимална експлоатационна надеждност. Ако възникне оперативен проблем в определен сектор, екипът го изолира и пуска в експлоатация останалите три.

Заводът е планиран с оперативен живот от 25 години. Това е високоефективна система, която е от 4 до 6 пъти по-ефективна от жилищните слънчеви системи за отопление чрез подгряване на вода, инсталирани обикновено на покриви на частни домове.


Вижте също...