Най-голямото хранилище за възобновяема енергия в света ще бъде построено в Юта

Advanced Clean Energy Storage

Проектът за съхранение на чиста енергия (Advanced Clean Energy Storage – ACES) ще комбинира няколко технологии за съхраняване на енергия от възобновяеми източници. Той е проектиран да съхранява 1000 мегавата, което е достатъчно, за да осигури напълно 150 000 домакинства с енергия за една година. Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) и Magnum Development предвиждат изграждането на комплекс за съхранение на възобновяем водород, енергия от сгъстен въздух, клетки с голям обем и твърди оксидни горивни клетки.

Advanced Clean Energy Storage

MHPS обяви създаването на газова турбина, която работи на смес от природен газ и възобновяем водород, а делът на природния газ в сместа постепенно ще намалява. Компанията планира да постигне стопроцентово използване на възобновяем водород като гориво, което ще позволи на газовите турбини да се използват за производство на електроенергия с нулеви вредни изгорели газове.

В продължение на двадесет години емисиите на CO2 в енергийния сектор на САЩ са намалени чрез използването на природен газ, комбиниран с възобновяем водород, като остарялата енергия от въглища се замества с този енергиен източник. Окръг Милард в Юта е избран за изграждането на съоръжението заради вече изградената енергийна инфраструктура, както и поради близостта му до солените пещери Магнум. Ръководството на проекта очаква ACES да осигури енергия не само на щата Калифорния, но и на целия западен бряг на САЩ. Първият етап от изграждането на съоръжение за съхранение от 250 мегавата е планирано да приключи през 2025 г.


Вижте също...