Намаляване на енергийната зависимост на ЕС – приоритет на испанското председателство