pixel

Наномрежи способстват за ефективно разлагане на водата

Наномрежи способстват за ефективно разлагане на водата

Наномрежа (решетка от тънки нишки), покрита с железен оксид (т.нар.ръжда) създава условия за осъществяване на икономичен и ефективен процес на разлагане на водата. Този сериозен напредък за чистите технологии е осъществен от изследователски колектив от Boston College, резултатите от изследванията са публикувани в online изданието на Journal of the American Chemical Society.

Професорът по химия Dunwei Wang и неговите колеги започват работа по наномрежите още през 2008 и демонстрират техния потенциал за използване в редица енергийни приложения поради увеличената повърхност и по-добрата проводимост на наномрежа от titanium disilicide, един широко достъпен полупроводник.

Wang и неговите колеги докладват, че покриването на наномрежата с хематит, широко разпространена минерална форма на железен окис, показва че минералът може да абсорбира ефективно светлината без добавянето на катализатори.

Самата наномрежа се състои от нишки с дебелина 1/400-на част от човешкия косъм. Тя служи едновременно като конструктивен елемент и като ефективен колектор на заряд, като позволява максимална конверсия на фотоните.

Самата структура на хематита предтавлява ограничение за неговата способност да провежда заряд. След като се абсорбира фотон, той няма къде да отиде. С добавянето на наномрежа се увеличава проводимостта на хематита. Диализата на водата, химична реакция, при която тя се разлага на водород и кислород, може да се инициира с пропускането на електричество през водата.

Но този процес е скъп, така че подобренията в неговата ефикасност са от изключително значение, за да се превърне в икономически значим източник на енергия.

„Резултатите от нашите експерименти разширяват къде и как съществуващите материали могат да се използват в приложения, свързани с енергията.“ – казва още Wang.

greentech-bg.net

Може да харесате още...