Направление Сградни технологии на Siemens България представя решенията си за жилищни сгради

Направление Сградни технологии на Siemens България представя решенията си за жилищни сгради

Направление Сградни технологии на Siemens България  представя актуалните си решения за жилищни сгради. Портфолиото от продукти е обобщено в презентация, която е достъпна на страницата на направлението siemens.bg/bt

Тя беше презентирана и по време на втората годишна конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради”, организирана от Градът МедияГруп през месец май 2016 г.

Презентацията представя интегрирани решения, които покриват всички нужди, свързани с управление на комфорта и сигурността на жилищни сгради, предлагани от един доставчик.

Тя включва системите за домашна автоматизация KNX и Synco Living, решения за управление на отоплителни инсталации, различни измервателни уреди, системи за пожарна безопасност и системи за сигурност.

Акцентира се и на детайлна информация за всяко едно от решенията – как  функционира, от какъв вид устройства може да се управлява, какви са ползите за живущите и за инвеститорите.

Системата за домашна автоматизация KNX например гарантира на инвеститорите защита на инвестицията, по-висока пазарна стойност на сградата, др.

Обитателите на сграда, в която е инсталирана системата за домашна автоматизация KNX, се възползват от комфорта, сигурността и енергийната ефективност, постигнати чрез различни  опции.


Вижте също...