Направление Сградни технологии на Siemens и Алукьонигщал ЕООД проведоха съвместен семинар

Направление Сградни технологии на Siemens България и Алукьонигщал ЕООД организираха съвместен учебен семинар за проектанти и строителни специалисти. Тема на събитието, състояло се в началото на декември  в Центъра за знания за енергийно-ефективни сгради с ВЕИ в УАСГ,  беше  „Сградната автоматизация и нейната роля за енергийната ефективност на сградите”.

АлуКьонигщал ЕООД откриха семинара, представяйки своите решения и услуги.  Представителят на компанията – инж. Тодор Димитров,  запозна гостите с акцентите върху автоматизираната прозоречна вентилация Schüco Tiptronic и обясни  разликата между цялостна сградна автоматизация и „островните” решения. Представени бяха и темите за автоматизираните слънцезащитни устройства Warema и автоматизирани прозоречни уреди за принудителна вентилация Schüco Ventotherm/Ventotec/Ventolife.

Във втората част на семинара инж. Антоанета Котева и инж. Димитър Крушовски от направление Сградни Технологии на Siemens България представиха за участниците в събитието новото поколение мениджмънт станция за сградна автоматизация – Desigo CC. Изключителното й предимство е, че тя управлява всички системи в сградата,  включително и системите за пожарна безопасност и сигурност. Двамата инженери запознаха аудиторията и с уникално решение за стайна автоматизация, чрез коетo системите в стаите се управляват централизирано и се адаптират спрямо нуждите на всеки потребител или наемател. По този начин се пести енергия и се увеличава комфорта на обитателите. Участниците в семинара станаха свидетели и на демонстрaция на енергийно-ефективната система за сграден мениджмънт – Desigo CC, представена от инж. Николай Стоянов от Siemens България.

В края на семинара гостите имаха възможността да дискутират с лекторите предизвикателствата на пазара, както и добри практики и водещи решения в областта на сградната автоматизация.


Вижте също...