Нараснало е производството и потреблението на електроенергия през 2017 г.

Вижте също...