Нараснало е производството и потреблението на електроенергия през 2017 г.

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!