pixel

National Solar Power избира място за най-голямата соларна ферма в света

National Solar Power избира място за най-голямата соларна ферма в света

National Solar Power (NSP) обяви, че е намалила своя списък на три възможни места за голяма слънчева инсталация.

NSP е основана през миналата година. Компанията твърди, че първата ѝ соларна инсталация ще е най-голямата в света. NSP се е договорила с Hensel Phelps Construction Co. да проектира, построи и експлоатира 20 свързани соларни ферми, които ще генерират около 400 MW възобновяема енергия.

Проектът изисква 200 акра земя за всяка соларна ферма. В резултат на това земята е единият от главните фактори и за екипа на NSP е необходимо подходящо място – то трябва да предлага голямо количество необработваема земя (поне 4000 дка) за нуждите на проекта. В допълнение към съображенията за земята, компанията ще направи окончателния избор въз основа на данъчни стимули, локален бизнес, правителство и подкрепата на обществото за проекта.

NSP очаква, че проектът ще създаде 400 работни места в строителството за около 5 години и 120 постоянни работни места. Прогнозата за стойността на проекта е 1.5 милиарда щатски долара.

„Ние сме развълнувани за напредъка, който сме направили в стесняването на опциите за място за създаване на нашия новаторски проект за слънчева ферма, която ще осигури източник на възобновяема енергия за потребителите и създаване на работни места, както и повишаване на икономическото здраве в печелившата общност“, каза James Scrivener, който е изпълнителен директор на NSP.

Източник: energyboom.com

Може да харесате още...