National Solar Power избира място за най-голямата соларна ферма в света

Вижте също...