Не е задължително поскъпването на енергията да ни лиши от топлинен комфорт