Не на твърдите горива с високо съдържание на сяра, пепел и влага

Вижте също...