Не на твърдите горива с високо съдържание на сяра, пепел и влага

Твърди горива, които не отговарят на нормите за съдържание на сяра, пепел и влага, няма да се допускат на българския пазар. Изявлението е на министъра на околната среда и водите Нено Димов по повод на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Според него законът дава възможност за въвеждане на норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива, като изискването е всеки вносител или производител да предостави сертификат от лицензирана фирма на територията на ЕС за съдържанието на тези компоненти. От своя страна Държавната агенция по метрологичен и технически надзор ще прави документална проверка и при съмнение ще извършва лабораторни анализи. Изобщо на територията на страната няма да влизат горива, които не отговарят на тези норми, коментира министърът.

Той посочи, че е много трудно проблемът да се реши напълно, и обясни, че се опитват да го решат в най-големите градове. Ако се справим със ситуацията в София, Пловдив и Варна, където живеят половината от българските граждани, ще сме решили 50 процента от проблема, каза той.


Вижте също...