pixel

НЕК иска продължение на лицензията за търговия с електроенергия

НЕК е поискала продължаване с 10 години на срока на издадената лицензия за търговия с електрическа енергия, допълнена с лицензия за координатор на стандартна балансираща група. КЕВР трябва да прецени дали НЕК изпълнява изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали компанията притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

Откритото заседание за обсъждане на доклада относно заявлението на НЕК ще се проведе на 8 септември от 10 ч. в сградата на Комисията. Според доклада на работната група, ако НЕК спази заложените в бизнес плана си параметри, компанията ще притежава финансови възможности и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за новия срок на лицензията.

publics.bg

Може да харесате още...