pixel

НЕК залага на повишение на цената на електроенергията през новия регулаторен период

НЕК залага на повишение на цената на електроенергията през новия регулаторен период

НЕК продължава да поддържа високо ниво на задлъжнялост. Това се казва в заявлението на НЕК до Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ във връзка с формирането на цените на електрическата енергия за новия регулаторен период. Именно на база на прогнозите и разходите НЕК претендира за компенсиране на разходи по различни пера, включително и за въглеродни емисии от предходни периоди общо за сума от над 1,5 млрд. лв. Некомпенсираните разходи на Обществения доставчик (НЕК), които следва да се покрият от цена задължение към обществото, е над 1,367 млрд. лева, сочат изчисленията на експертите на НЕК.

Прогнозното количество електроенергия, което  предвижда НЕК като Обществен доставчик за пазара за регулаторния период от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г. НЕК ще закупи общо 17,951 млн. MWh, от които 12,420 млн. MWh са за регулирания пазар на на стойност 2 040 298 хил. лв. Разходите на електрокомпанията за закупуване на електроенергия, която ще бъде реализирана на регулирания пазар е 162,80 лв. за MWh, а за тази, която ще бъде реализирана на свободния пазар – 132,67 лв. на MWh. Количеството за регулирания пазар е с 1,6% над заложеното в решението на КЕВР за настоящия ценови период, посочват от НЕК. Според годишния отчет през 2016 г. общественият доставчик е предоставил на крайните снабдители 14 140 993 Мвтч електрическа енергия, през 2015 г. – 15 520 693 Мвтч.

От страна на НЕК предлагат и включване на допълнителни разходи при формиране на цената на тока, който компанията продава на крайните снабдители. В резултат разходите за 1 Мвтч закупена електроенергия ще се увеличат с 0,73 лв. /MWh, или с 0,04%.

Най-висока за пореден път остава цената на електроенергията, която Общственият доставчик изкупува от ВЕИ – 296,42 лв. за Мвтч, следвана от цената от американските централи, които обаче са с намалена разполагаемост /т.е. това намалява средната цена на тока от тях/ и цената на тока от комбинирано производство. За електроенергията от ВЕЦ от НЕК предлагат цена от 74,25 лв. за Мвтч.  Съответно най-ниската цена, предвиждана за изкупуване е тази от АЕЦ Козлодуй – 30 лв. за Мвтч.

Отчитайки тенденцията за либерализиране на пазара на електроенергия, крайните снабдители са заявили прогнозно количество електроенергия за крайните клиенти за периода от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г. разходите им за закупуване на електроенергия, която ще бъде реализирана на регулирания пазар е 162,80 лв. за MWh, а за тази, която ще бъде реализирана на свободния пазар – 132,67 лв. на MWh.

При тази ситуация цената „Задължения към обществото“ , която в момента е 37,02 лв. за MWh , ще трябва скочи на 42,51 лв. за MWh, което е повишение с 14,8 на сто. 

От електрокомпанията подчертават, че за следващата една година се очертава обща некомпенсирана сума от близо 1,524 млрд. лв.:  835,734 млн. лв. от ВЕИ, 317,527 млн. лв. за ТЕЦ „Ей и Ес Гълъбово“, 183,163 млн. лв за ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, а 185,236 млн. лв. се падат на централите с високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

НЕК настоява КЕВР да й определи максимално допустимата цена на услугата „обществена доставка“, която е 3% от средната покупна цена за енергия на дружеството. В случай че регулаторът одобри максималния процент на повишение, общественият доставчик отново няма да успее да покрие изцяло разходите си за лихви по двата си големи кредита, а само 55% от тях. Единият заем е от 2014 г., когато БЕХ обедини и разсрочи за 10 г. заеми на НЕК за общо 1,209 млрд. лв., а другият е в размер на 1,048 млрд. лв. Той беше предоставен от БЕХ на НЕК за разплащане с двете ТЕЦ с дългосрочни договори. Общите плащания за лихви са около 97 млн. лв. за идния регулаторен период.

3e-news.net

Може да харесате още...