Неосъщественият нефтопровод Бургас-Александруполис отчита загуба от 93 хил. лв.

Вижте също...