pixel

Нискоемисионни горелки

RIELLO GROUP
с грижа към човека и природата.

С възникването на живота на Земята, естественото отделяне на водни пари, въглероден двуокис и други газове спомага за поддържането на температурата на Земята, в рамките на която може да съществува живот. През последното столетие човечеството измени значително химическия състав на въздуха.

В резултат на това планетата се затопля изключително бързо.

Не е преувеличено да се каже, че промяната на климата може да доведе до катастрофа по-голяма от която и да било в човешката история.

Силната проява на парниковия ефект през двадесетото столетие и свързаното с него глобално затопляне се дължи на човешката дейност. Рязко увеличеното изгаряне на горива (въглища, петрол, земен газ, дърва) в транспорта, енергeтиката, промишлеността, земеделието и бита е основната причина за емисията на огромни количества въглероден двуокис и други парникови газове и аерозоли.

През новото столетие неконтролирано повишение концентрацията на поглъщащи топлината газове ще причини екстремни промени в поведението на глобалния земен климат. Борбата на световната общност с нежеланите промени в климата започва през 1992 г. по време на Световната среща за Земята в Рио де Жанейро. Държавите от цял свят се ангажират да намалят емисиите на парникови газове до ниво, „което няма да доведе до опасно изменение в климата”. Тези ангажименти са описани в Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата. Следващата по важност среща се провежда през 1997 г. в Киото, а документът става известен като Протоколът от Киото. Според него индустриалните страни се ангажират през 2008 – 2012 г. емисиите от газове, които изпускат в атмосферата, да се съкратят с определен процент в сравнение с регистрираните през 1990 г. количества. Протоколът от Киото влезе в сила на 16 февруари 2005 г. след като Руската Федерация го ратифицира през ноември 2004 г. България ратифицира Протокола през 2002 г.

През февруари 2007 г. се проведе международна конференция по проблемите на околната среда в Париж. Тя приключи с приемането на декларация с призив за създаването на Световна екологична организация. Участниците във форума смятат, че бъдещата екологична организация трябва да се заеме с оценяване на екологичните щети, насърчаване на екологично чистите технологии, изработването и реализирането на международно ниво на решения за опазване на околната среда.

На ХІV-та конференция от 1 до 12 декември 2008 г. министри на екологията и представители на сто и петдесет държави обсъждаха под егидата на ООН климатичните промени в полския град Познан. Целта на срещата е да бъдат поставени основите на бъдещо споразумение за намаляване на емисиите на парниковите газове след 2012 г., когато изтича Протоколът от Киото.

В отговор на световните мерки за опазване на околната среда и намаляване изхвърляните вредности в атмосферата една от основните тенденциии в разработките на RIELLO е постоянното търсене на технологични иновации за намаление нивата на отделяните емисии и производството на енергоспестяващи продукти.

След анализи на горивните процеси в изследователските лаборатории на RIELLO са постигнати конструктивни решения, осигуряващи оптимален горивен процес, което води до намаляване на вредните емисии. Практически всяка горелка излязла от заводите на RIELLO е нискоемисионна и отговаря на международните стандарти за вредности изхвърляни в атмосферата.

Разработката на горелките Low NOx от серията Gulliver е съществена стъпка в борбата с парниковия ефект. Горелките от тази серия – газови, нафтови и комбинирани постигат ниски вредности в изходящите газове вследствие конструктивно решение за контрол на горивния процес, регулиране съотношението гориво-въздух в целия работен диапазон и значително намаление разхода на гориво. Тези горелки са в рамките на най-ниските емисии отделяни вредности, според най-строгите изисквания на немските стандарти. Друг вторичен ефект е постигнатото значително намаление на консумираната електроенергия, което води до снижаване на вредностите от централите – основните източниците на замърсители на околната среда.

Газови горелки от серията GULLIVER

Двустепенни газови горелки, за сигурна и безопасна работа с природен или втечнен газ, приложими към различни типове котли и горивни камери и парогенератори. Новата серия е създадена на основата на съвременни технологии и производство. Това са висококачествени съоръжения, при конструирането на които е обърнато специално внимание за намаляване емисиите на отделяни вредности, нивото на шум и редуциране на размерите. Необходимото количеството въздух за горене се определя чрез положението но въздушната клапа, а налягането се регулира чрез пресостат. Контролът на пламъка е с йонизационна сонда. В положение stand-by, въздушната клапа, задвижвана от сервомотор е напълно затворена. Така се постига икономия на енергия и се запазва топлината в горивната камера. Капакът на горелката е звукоизолиран. Горелките имат изключително компактни размери, вследствие позиционирането на ел. двигателя във вътрешността на вентилатора и разположението им на една ос, и по този начин по-добро охлаждане на електродвигателя. GULLIVER BS/M грелки работят в двустепенен режим или в модулиращ, при монтирането на модулатор на мощността.

Нафтови горелки от серията Gulliver

Конструирани според EN 267, за сигурна и безопасна работа, приложими към различни типове котли и горивни камери.

Серия RIELLO Gulliver е създадена на основата на съвременна технология, с оптимизиран горивен процес в стартовия и крайния цикъл. Специална функция на програматора е контрол на подаването на въздух за горене, дори и след като помпата е изключена за изгарянето на остатъчното количество нафта. Вентилаторът спира работа само когато получи сигнал, че няма пламък. Тази функция на програматора създава един безопасен работен цикъл с намалени емисии на отделяни вредности. Горелки с подгряване на горивото при ниска температура на горивото, разпръскването за изгарянето е недобро. За да реши този проблем, RIELLO създава подгревател с различно съпротивление, който позволява горене само след като горивото е достигнало определена температура и която се поддържа през горивния цикъл. Доброто изгаряне на горивото осигурява чистота на горивната глава и на горивната камера от неизгорели частици. Предложените модели са Gulliver RG 0.3 R и RG 1 R.

При всички горелки, в положение stand-by, въздушната клапа е напълно затворена. Така се постига икономия на енергия, като се избягва охлаждането на горивната камера и преразхода на гориво при следващо включване на горелката. Капакът на горелките е звукоизолиран. Имат компактни размери и по-добро охлаждане на електродвигателя, с 30% снижение на габаритните размери, вследствие позиционирането на ел. двигателя във вътрешността на вентилатора и разположението им на една ос. Конусът на горивната глава е от неръждаема стомана и устойчив на високи температури. Всеки компонент е лесно достъпен за настройка и техническо обслужване. Въздушната клапа се настройва от специален регулиращ винт, без да се сваля капака на горелката.

Всички тези предимства на горелките ги прави аткрактивни и предпочитани от водещи фирми-производители на водогрейни котли и парогенератори, бояджийски камери и др. Фирми като Viessmann, Buderus, Öertli, Roca комплектоват своите съоръжения с горелки RIELLO. С продуктите, произвеждащи топлина посредством ефикасен и контролиран горивен процес, ние се грижим за опазването на околната среда и хората. Мисията ни е да работим, за да допринасяме към развитието и прогреса на човешкото общество.

В съвременните условия на глобализиране на пазари и продукти, RIELLO поставя акцента в своята фирмена политика върху постоянното търсене на технологични иновации и постигане на отлично качество на продуктите с разумни разходи, сериозно отношение към изискванията за опазване на околната среда, икономия на енергия и намалени нива на отделяни вредности, с грижа към природата и човека.

Може да харесате още...