pixel

Нисковъглеродното отопление ще достигне повратна точка

Samsung

Samsung публикува резултатите от проучване, което показа, че Обединеното кралство може би наближава повратна точка по отношение на нагласите към нисковъглеродните решения за отопление, като например термопомпите. 78% от специалистите в отоплителната индустрия твърдят, че търсенето на термопомпи се е увеличило през последните пет години, като седем от десет специалисти вече виждат термопомпите като по-жизнеспособно решение в сравнение с преди няколко години.

Почти четирима от всеки петима (79%) специалисти в областта на отоплителната индустрия твърдят, че глобалните проблеми са причина за търсенето на технологии като термопомпите. Тази промяна в нагласите води до още по-голяма нужда от обучение, образование и осведоменост за начините, по които термопомпите могат да помогнат на Обединеното кралство да изпълни амбицията си за декарбонизация на домовете и намаляване на емисиите до 2035 г.

61% от анкетираните обясняват недостига на умения в областта на нисковъглеродните и енергийно ефективните технологии с липсата на разбиране за бъдещия потенциал на термопомпите. 59% заявиха, че очакват по-достъпно обучение и образование в подкрепа на работната сила, което показва, че въпреки нарастващото търсене, все още има трудности това търсене да се превърне в реалност.

Проучването разкрива, че индустрията желае по-широка подкрепа от страна на правителството за декарбонизиране на жилищата, за да помогне на Обединеното кралство да постигне амбицията си за нулеви нетни емисии. Около три четвърти от анкетираните (76%) смятат, че правителството би могло да направи повече по отношение на законодателството, безвъзмездните средства и информираността, за да подкрепи преминаването към въздушни термопомпи. Това е особено важно, тъй като 78% от анкетираните посочват цената като най-важното съображение за клиента.

Samsung

77% са съгласни, че трябва да има по-голяма подкрепа от страна на индустрията и производителите, за да се подпомогне инсталирането на повече термопомпи. 65% от анкетираните казват, че извършването на промени в радиаторите или домашните отоплителни системи е пречка номер едно пред потребителите за внедряването на термопомпи, а 62% изтъкват и опасенията си относно надеждността на технологията при ниски външни температури. Има ясна необходимост производителите да повишат осведомеността на потребителите относно гамата от предлагани решения и ефикасността на техните продукти при стрес тестове.

В този критичен момент от еволюцията на по-екологичното отопление, това изследване е насочено към професионалистите в отоплителната индустрия, които ще бъдат на преден план в промяната на начина, по който отопляваме домовете си. Samsung е посветена на това да даде своя принос в обединените усилия за реализиране на едно по-устойчиво бъдеще.

Компанията е представена на българския пазар от Samsung България.

Снимки: Samsung

Може да харесате още...