pixel

Норвегия се отказва от крупни инвестиции в изкопаеми горива

Още през март миналата година се чу, че държавният инвестиционен фонд на Норвегия (който се оказва най-големият в света) преразглежда своите инвестиции в изкопаеми горива.

Това вече е факт. Най-богатият суверенен инвестиционен фонд GPFG взе решението да премахне от своето портфолио 32 компании за въглищни мини, позовавайки се на риска заради изменението на климата.

GPFG е на стойност 850 милиарда долара и, в края на краищата, е построен на база богатството, натрупано от петрол и газ. Наред с въглищно-минните компании той премахна от портфолиото си и други предприятия, например такива, свързани с добив на горива чрез т. нар. катранени пясъци, производители на цимент, дори фирми за добив на злато – общо 114 компании. GPFG официално обоснова решението си с факта, че „…е налице висока степен на несигурност относно устойчивостта“ на въпросните компании и техните бизнес модели.

Стремглавото навлизане в страната на електрическите превозни средства в последните години даде ясни знаци за това, къде страната вижда своето бъдеще. Ала гласуването с националните крони е много по-силно потвърждение за тази политика и еднозначно показва накъде ще се развива страната.

Новината идва след редица други вести през последната година, според които все повече ключови финансови институции се оттеглят от изкопаемите горива. Гуверньорът на Bank of England наскоро нарече изкопаемите горива „неизгорими“, фамилията Рокфелер започна да оттегля своите пари от петролния бизнес, дори някои ръководители на големи корпорации от света на изкопаемите горива вече признават, че индустрията им трябва да се преобрази.

Интересното в случая е, че не става дума само за опазването на климата и бъдещето на планетата. Става дума и за цялостната промяна в пенсионните системи, на които много хора ще разчитат за своите старини.

greentech.bg

Може да харесате още...