Нов автоматичен пелетен котел с марка GreenEcoTherm

Екотерм проект

Екотерм проект представя новата гама котли, серия Pelletherm V11 Long time, които са предназначени за оползотворяване на дървесни пелети и представляват заварена стоманена конструкция. Тези котли служат за отопление в системи с локално топлоснабдяване, а също така и за подгряване на битова гореща вода. Pelletherm V11 Long time работи с дървесни пелети, като получената, топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло и се предава на топлоносителя в отоплителната инсталация.

Kотелът е комплектован с пелетна горелка с пълно механично самопочистване серия „GP xx sc”, която може да изгаря дървесни пелети клас A1, A2 и B, съгласно стандарт БДС EN ISO 17225-2:2014.

Предимиства на продукта:
– Новата конструкция на топлообменника позволява по-добро изгаряне на дървесните пелети и по-висока ефективност.
– Наличието на фабричния, интегриран вентилатор за димни газове елиминира недостатъчната тяга при работа на котела.
– Пелетната горелка може да се монтира от двете страни на котела, в зависимост от местоположението на изделието в дадено помещение.
– Оптимизацията на софтуера позволява по-добра работа на отоплителния котел.
– Автоматична експлоатация на системата, с възможност за регулиране на нейната работа със стаен термостат (седмичен програматор), което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво.
– Иноватовно и уникално автоматично почистване на горелката, посредством механично обстъргване на скарата на горивната камера.
– Независимост от качеството на изгаряните дървесни пелети.
– Комбинацията от самопочистваща горелка за пелети и голям контейнер за събиране на пепелта осигурява продължителна и безпроблемна работа в рамките до 1 месец, в зависимост от топлинната мощност и качеството на използваното горивото.
– По-лесна и по-бърза сервизна диагностика, благодарение на функцията “Аларми”.
– Възможност за запазване на текущите настройки и възстановяване на фабричните настройки по подразбиране.
– Възможност за управление на циркулационна помпа.
– Автоматичен старт, след спад на напрежението – запазване на последните настройки.
– Нива на достъп, защитени с парола – за сервизния техник и производителя.
– Ниски вредни емисии, изпускани в атмосферния въздух.
– Компактна конструкция, даваща възможност за опростен монтаж и лесно обслужване (при почистване и сервизиране).
– Възможност за подгряване на битова гореща вода (БГВ).
– Минимални експлоатационни разходи.

Екотерм проект

Използването на Fuzzy Logic позволява на топлоизточника  по-бързо достигане на зададената температура. Контролерът автоматично регулира мощността на горелката, за да позволи работа на котела по такъв начин, че да поддържа температурата му на предварително зададено ниво.

Пелетният котел може да се управлява по външна температура на атмосферния въздух.

Пелетните котли отговарят на строгите изискванията на стандарт БДС EN 303-5:2012, LVD директивата за ниско напрежение (2006/95/EC), ЕМС директивата за  електромагнитна съвместимост (2006/108/EC), както и на делегирания регламент (ЕС) 2015/1187 на Европейската комисия.

Идентификатор на доставичка за модела Клас на енергийна ефективност на модела Номинална топлинна мощност kW Индекс на енергийна ефективност (ИЕЕ) Индекс на сезонна енергийна ефективност ƞs
Pelletherm 25 V.11 LT А+ 25 119 87
Pelletherm 30 V.11 LT А+ 30 120 87

Екотерм проект

Интернет модулът ecoNET 300 дава възможност за дистанционно управление на контролера чрез интернет. Потребителят може дистанционно да наблюдава работата на контролера и да променя работните параметри с помощта на компютър, таблет или мобилен телефон.

Основни характеристики на модула:
– Комуникацията с външния сървър осигурява достъп до контролера чрез интернет.
– Възможност за получаване на известия по електронна поща при алармени условия на контролера.
– Преглед и конфигуриране на почти всички параметри на контролера (потребителски и сервизни).

Екотерм проект

Мобилното приложение позволява отдалечен достъп, чрез мобилно устройство (смартфон, таблет)само до контролери, оборудвани с интернет модула ecoNET300. Приложението използва интернет връзка и потребителски акаунт, на уебсайта.

Приложението позволява визуализация и ефективно конфигуриране на най-важните параметри на контролера. В тази връзка то главно предвижда:
– Възможност за промяна на стойности, на избраните параметри.
– Преглед и настройка на нощното редуциране (времеви графици).
– Възможност за преглед на списъка с аларми.

Екотерм проект

Екотерм проект притежава сертификат рег.No.32 100 190010/2019-06-27, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 и сертификат рег.No.32 104 190010/2019-06-27, съгласно БДС EN ISO 14001:2015 за внедрена интегрирана система за управление, издадени от ТЮВ НОРД България.

Екотерм проект продължава да предлага атрактивни решения за отоплението и продукти, отговарящи на най-високите изисквания на потребителите. Повече информация, за Екотерм проект и гамата предлагани продукти, може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна, на eratobg.com  или на страниците на фирмата във Facebook и Instagram.

Може да харесате още...