Нов KNX стаен термостат RDF600KN/S на Siemens


За да отговори на нарастващия интерес към стайни термостати с допълнителни функции за управление на осветление и щори, Siemens представя новия KNX комуникативен термостат RDF600/KN.

Стайният термостат разполага със:

♦ Специфични функции и елегантен дизайн;
♦ 4 интегрирани KNX бутона за превключване и димиране на осветлението, управление на щорите и управление на сценарии.
При изискване за управление на температурата и осветеността в дадено помещение новият RDF600KN/S е най-добрият избор за инсталаторите. Той комбинира в едно устройство KNX термостат и KNX управление на осветлението и щорите. В резултат на това  времето за монтаж и пускане в експлоатация намалява значително.

RDF600KN/S заменя сегашния RDF301.50 и разполага със следните характеристики:

♦ Подходящ е за стандартни кръгли или квадратни конзоли за вграждане, съответстващи на CEE/VDE;
♦ Има датчик за присъствие, дава възможност за свързване към четец за карти в хотелите и възможност за добавяне на магнитни контакти на прозорец.

Пример: персоналът на рецепцията в хотел може да наблюдава и превключва режимите на работа в стаите в зависимост от това дали те са освободени или не.

♦ RDF600KN/S  се характеризира с по-нисък зареждащ енергиен рейтинг (5 mA вместо 20 mA), което позволява намаляване на общото енергийно захранване на KNX комуникацията и съответно намаляване на инвестиционните разходи.
♦ В сравнение с RDF301.50, RDF600KN / S предлага по-точен алгоритъм за управление на температурата, осигурявайки постоянна стайна температура.

RDF600KN и RDF600KN/S са директни заместители за RDF301 и RDF301.50.


Вижте също...