Нов модел на ценообразуване на таксата за пренос на газ влиза в сила от 2013 г.

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!