pixel

Нов пелетен котел от Рувекс, работещ с два типа гориво

Фирма Рувекс АД представя на пазара новия пелетен котел на испанската компания за отоплителна техника Domusa Teknik.

Обогатявайки портфолиото си клиентите на компанията могат да закупят пелетен котел от нов вид. Котел Dual Therm е най-новото иновативно решение за отопление, при което имате възможност да използвате два вида гориво, комбинирайки ги в един продукт, който в същото време включва в себе си целия комфорт и производителност на напълно автоматизиран отоплителен уред. Новият пелетен котел е с горивна камера, даващ възможност за горене на дървени трупи като алтернативно гориво.

Гориво

Дървесината е възобновяем източник на енергия, традиционно използван в домакинствата, който остава икономическа и екологична алтернатива на невъзобновяемите изкопаеми горива,  които са обект на спекулативен пазарен натиск, причинявайки сериозни колебания на цените. Котел Dual Therm намалява разхода на гориво, като възстановява инвестицията му за кратко време. Това се дължи на ефективността и електронната му модулация.

Топлообменникът е специално проектиран да увеличи топлообмена между изходящите димни газове и водата в инсталацията. Котел Dual Therm работи с максимално ниска температура на изходящите димните газове, като по този начин се постига най- добрата му производителност, а именно енергиен клас А+.

Икономия

DUAL THERM има електронно табло, което контролира количеството на подаваното гориво, за да се постигне необходимата температура на топлоносителя. Това позволява процесът на горене да се осъществява дори при ниски нива на мощност.

С широката гама на модулация и възможността за работа при ниски нива на мощност, се намаляват циклите на включване/ изключване на котела, което намалява загубите от спирания.

Смяна на горивата

Използването на пелети или дървени трупи намалява зависимостта при поддръжка и дава по- голяма свобода на работа при експлоатирането на котела.

Котелът Dual Therm автоматично преминава в режим на работа на пелети в случай, че дървеният материал свърши в горивната камера и не се зареди нова дървесина. По този начин се запазва комфортът на инсталацията, без да се притеснявате за презареждането му. Горивната камера е с големи размери и позволя да се използват дървени трупи с размери до 50см. Котелът също така е оборудван и с шнек за зареждане на пелети и бункер за тях с обем до 110 кг.

Комфорт

С този котел можете да се наслаждавате на предимствата от използването на дървесина, при същия комфорт, който предлага всеки друг автоматизиран котел. Почистването на топлообменника и горелката е автоматично. Комплектът почистващи пружини, които играят роля и на топлообменици, подобрява производителността, като в същото време почистват остатъците от пепел в топлообменника. Поставянето на горелката за пелети под горивната камера за дървен материал позволява автоматично запалване. При включване на котела, пелетите първо се възпламеняват от електрическа запалка с ниска консумация, за да възпламенят по- късно трупите поставени в горивната камера. Това дава възможност на котела Dual Therm за автоматично управление на отоплителната система и БГВ дори при използване на дървени трупи.

Котелът притежава възможно най-високия европейски сертификационен рейтингКлас 5, по силата на стандарт EN 303-5 по всички параметри – от ефективност (до 95%) до безопасност и ниски емисии на газове и прах.

Повече информация за предлагания котел, може да получите в офиса на фирма Рувекс.

Може да харесате още...