pixel

Нов поглед върху управлението на ОВК системите в големи жилищни комплекси

Интелигентна система TopTronic® supervisor за улеснение на фасилити мениджмънт

С разрастването на броя на големите жилищни комплекси, бизнес и  индустриални паркове, расте и нуждата от навременна и качествена система за управлението и поддържането им, както на самите сгради, така и на инсталираните в тях системи и съоръжения. Това важи и за отоплителните и климатични системи. Изключително важен е не само гарантираният комфорт на обитателите, но и оптимизирането на разходите на тези системи, бързият и лесен отчет на месечните сметки и навременното им сервизиране и гаранционно обслужване.

Професионалното управление на сградите изисква и професионална система за контрол на отоплителните, климатични и вентилационни инсталации. Това, което отдавна чакаха фасилити компаниите вече е тук – пълна визуализация на ОВК системи, с възможност за следене на разходи, генериране на отчети, контрол за оптимизация и сервиз.

Трябва само да влезете с един клик и получавате достъп до всички Hoval системи, на всички клиенти.

Интелигентната контролна система TopTronic® supervisor от Hoval е привлекателно решение за всички, които трябва да управляват много голям брой ОВК системи. “Ние помагаме на мениджърите на сгради да направят голяма стъпка, която значително ще опрости техните дейности за управление на системите“, казва Питър Шат, който оглавява отдела за контролните системи към продуктите в Hoval. “Трябва само да влезете с един клик и получавате достъп до всички Hoval системи, на всички клиенти“, добавя той.

Котли, термопомпи, солари, комфортна вентилация и климатични апарати са част от съоръженията на Hoval, чрез които се изграждат цялостни системни решения за различни видове сгради – от малки апартаменти и къщи до големи жилищни комплекси, бизнес паркове, индустриални сгради. Всяко съоръжение е снабдено с интелигентната контролна система TopTronic® Е. Тя се свързва лесно с интернет и така всеки клиент има достъп до собствената си система, където може да я наблюдава, контролира и настройва.  Но когато става дума за голям брой клиенти, които се управляват от една фасилити компания, ползването на отделен достъп до всеки клиент или система е труден процес. Ето защо за тях най-голямо улеснение е надграждането на системата за контрол TopTronic® чрез supervisor. Той обединява и визуализира всички отделни ОВК системи от Hoval системата на екрана на вашия компютър. С един поглед и един достъп, може да достъпите до всеки клиент, да получите известие, когато има нужда от настройка, сервиз или регулярно посещение. Освен това, тя спомага за намаляване на потреблението на енергия и повишаване на ефективността на всяка отделна система, което значително може да съкрати периода за изплащане.

Питър Шатте също така подчертава възможността по-стари контролни системи на Hoval, както и системи на други производители да бъдат включвани в тази обща система. Например, могат да бъдат включвани сертифицирани измервателни уреди, като топломери, газомери и водомери, а на базата на получената от тях информация може да се формира месечно разпределение на сметки по клиенти. Надграждането на системата е индивидуално според конкретния обект и клиенти и може да бъде персонализирано и програмирано, така че да отговори на нуждите на управляващата компания.

Статистика с натискането на бутон

Системата TopTronic® supervisor непрекъснато записва данните за всички свързани системи и доставя пълни и персонализирани статистически данни с натискането на бутон. Съхранява данните на сървър за изминалите години работа на системите. Мениджърите на сгради могат също да използват системата, за да идентифицират потенциала за оптимизиране за отделните системи и в крайна сметка да експортират данните директно в своите счетоводни програми, например за годишния финансов отчет.

Високо ниво на сигурност, гарантирано

Питър Шат подчертава високото ниво на сигурност, което TopTronic® supervisor предлага във всяко отношение: “Лесен достъп от всеки един браузър, като в същото време използва сигурна връзка. Клиентските системи и данни са много добре защитени и правата за достъп до системите са добре регулирани и контролирани.” В зависимост от ролята и отговорностите, различни служители в изградена йерархия могат да получат различно ниво на достъп до системата, като броят на създаване на нови профили е неограничен. С разрастването на фасилити компанията могат да бъдат надграждани и създавани и нови нива на достъп.

Сервизно обслужване и регулярно обслужване на системите

Друго предимство на свързаните в общия TopTronic® supervisor системи е, че отговорните за техническото състояние на системите лица вече са облекчени. Те получават мигновено съобщение, когато някоя система изпише грешка, когато има нужда от посещение, регулярен преглед или сервиз, както и когато производствената гаранция на системата наближи. Това спестява тяхното време, а в същото време гарантира на клиентите, че някой се грижи за тяхната сигурност и правилно функциониране на системите.

Предимства на TopTronic® supervisor от пръв поглед:
– Улеснение за фасилити мениджъри и техническа поддръжка на всички видове сгради;
– Един достъп до всички клиенти (онлайн и офлайн);
– Контрол и оптимизация за намаляване на разходите на ОВК системите;
– Бързо известяване, аларми и нотификации;
– Архивиране на данни log file;
– Експорт на данни (.csv) за месечни отчети и сметки;
– Различни нива на достъп, криптирана информация.

Hoval: интелигентното отопление за Индустрия 4.0 (Smart heating for Indusrty 4.0).

Индустрия 4.0 – четвъртата индустриална революция след механизацията (Индустрия 1.0), масово производство (Индустрия 2.0) и автоматизацията (Индустрия 3.0), сега интернетът на нещата (IoT) и услугите и тяхната свързаност и комуникация се превръщат в неразделна част от ежедневието ни.

Интелигентните машини споделят информация едни с други, те могат да се организират сами и да работят заедно, за да координират процесите и крайните срокове. Това прави работата на цялостната система по-гъвкава и ефективна. Освен това, тези машини комуникират директно с всички останали информационни системи, което позволява непрекъснат информационен поток между системата и потребителя.

Произвежданите от Hoval съоръжения са готови за Индустрия 4.0 чрез интелигентната контролна система TopTronic E,  с която е оборудвано всяко от тях и общата контролна система TopTronic supervisor, чрез която се гарантира тяхната свързаност и комуникация, както и ефективното използване на енергия при непрекъснато и постоянно наблюдение на потреблението на енергия за една или множество от сгради.

Може да заявите консултация с експерт на Hoval и да получите повече информация за системата TopTronic supervisor и цялосто решение за отопление, охлаждане, вентилация и топла вода за Вашия обект.

Поискайте консултация.

Може да харесате още...