pixel

Нов сензор за фини прахови частици от Siemens


През януари 2018 г. направление Сградни технологии на Siemens пусна  на пазара  нов сензор за фини прахови частици за сгради. С това компанията  допълва  продуктовото си портфолио от устройства, гарантиращи здравословен климат в помещенията. Сензорът се използва за наблюдение и визуализация на замърсяването на въздуха и е лесен за интегриране в системите  за управление на сгради.

Предимства:

– Базирано на лазер наблюдение на замърсяването с прахови частици в сградите
– Ново допълнение към обхвата на датчиците, осигуряващо здравословен вътрешен климат
– Удължен живот на сензора и лесна подмяна на модула

Когато сензорният модул трябва да бъде подменен, устройството сигнализира потребителите за това чрез самия дисплей, а в случай, че моделът е без дисплей –  чрез LED светлина.
Новият сензор за фини прахови частици се основава на лазерна технология и измерва замърсяването на въздуха в две категории: PM 2.5 и PM 10, т.е. частици с диаметър от 0.3 до 2.5 микрометра и съответно 0.3 до 10 микрометра. Предназначен е за употреба в офисни и жилищни сгради от висок клас.

По време на работа праховите частици се натрупват върху сензорите за фин прах, което с течение на времето намалява ефективността им. Датчикът на Siemens има дисплей, който се активира само при идентифициране на присъствието на хора. Когато в помещението не е регистрирано такова присъствие, честотата на измерванията на частици намалява, удължавайки значително експлоатационния период  на сензора.. Подмяната на сензорния модул е бърза и лесна и не изисква специални умения, както и не се налага закупуване на ново устройство или  преконфигурация.

Сензорът фина прах е калибриран за измерване на частици от PM 2.5 и може да бъде настроен на различни нива на индекса за качество на въздуха (AIQ), за да отговаря на специфичните национални разпоредби. За измерване на концентрацията на частици се използва лазерно разсейване на светлината. Потребителският интерфейс на устройството може да бъде на немски, английски, френски и китайски.
Сензорът за фина прах е най-актуалното  допълнение към портфолиото на Siemens от устройства за здравословен климат в помещенията. Сензорите за въглероден двуокис (СО2) помагат за намаляване на концентрацията на CO2 в околния въздух и обратно – повишават концентрацията на кислород (O2), който допринася за подобряването на производителността на служителите. Ефективното регулиране на температурата и влажността намаляват риска от заболявания като инфекции на дихателните пътища и грип. Сензорите за летливи органични съединения (VOC) се използват за измерване на изтичащите вредни газове от строителни материали и предмети като килими и мебели. Всички сензори имат аналогов сигнал и изходи Modbus, позволявайки им да бъдат свързани към системи за отопление, вентилация и климатизация на Siemens като Climatix и Desigo Room Automation, както и интегрирани в системи за управление на сградите като Desigo CC. За да се постигне желаният климат в дадено помещение, системата може да активира допълнителни филтри или да увеличи вентилационната мощност.

Частиците, вдишвани  чрез дихателните пътища, могат да причинят рак на белите дробове и сърдечно-съдови заболявания. Същевременно, хората прекарват около 90% от живота си в сгради. Поради тази причина минимизирането на замърсяването на частиците в атмосферния въздух е решаващ фактор за защита на здравето на служителите. Замърсяването с фини прахови частици е глобален проблем – страни като Китай, Индия и Близкия изток, както и големите градове са сред най-изложените  на риск.

Може да харесате още...