Нов универсален димер на Siemens за всички видове осветление


♦ Непрекъснато димиране на лампи и LED осветление;
♦ Управление на осветлението с мощност до 1000 волт-ампера и възможност за регулиране на последователността на димирането;
♦ KNX устройство, за монтаж върху DIN шина, с вграден преден панел за управление.

Направление Сградни технологии на Siemens  актуализира продуктовата си линия GAMMA instabus с новия мощен универсален димер N 554. Базиран на KNX комуникация, този продукт може да се използва за управление на LED и други видове осветление с мощност до общо 1000 VA, което го прави изключително подходящ за модерни осветителни решения в кина, театри, опери, музеи и хотели. Устройството е с непрекъснато димиране, а последователността на димирането може да бъде приспособявано към действието на отделните лампи. Възможността за ръчното тестване на осветителната инсталация от вградения панел спестява значително време.

Новият универсален димер N 554 поддържа и безпроблемно димира всички видове осветителни тела. Максималната мощност на канал е 300 VA, a със свързани канали – до 1000 VA. Не се изисква минимален товар, дори и най-ниските интензитети на светлината могат да бъдат достигнати надеждно. N 554 има четири канала за управление на осветлението. Поддържат се всички лампи – с регулируем обхват, с нажежаема жичка, халогенни лампи, LED лампи. Новият универсален димер поддържа светодиодно осветление, което го прави добра инвестиция, имайки в предвид факта, че LED осветлението завзема все по-голям  пазарен дял.

Универсалният димер N 554 може да се използва за управление на сценарии в кина, театри и опери. Четирите канала поддържат множество сцени и нива на яркост. Други области на приложение на новия универсален димер включват хотели и зали за събития, магазини и жилищни сгради. KNX инсталаторите могат да избират от пет различни стандартни криви на димиране или да създадат свои собствени.

Панелът за управление на универсалния димер значително улеснява процеса на инсталиране. Чрез него настройката и свързването на канали е лесно, а инсталацията може да бъде тествана бързо и ръчно. Това позволява на монтажниците да проверят напълно ел. инсталацията преди предаването й на системния интегратор. По-нататъшното пускане в експлоатация се извършва с независимия от производителя софтуер – Engineering Tool Software (ETS).

Подобно на всички KNX устройства  на Siemens, универсалният димер N 554 предлага множество функции за управление, презареждане и диагностика.

Към базовите контролни функции могат да се добавят:
♦ логика;
♦ режим на таймера;
♦ сценарии;
♦ централно превключване.

Могат да се добавят и функции за превключване:
♦ ръчно включване ;
♦ постоянно изключване;
♦ блокиране;
♦ принудително управление.


Вижте също...