pixel

Нов Закон за енергийната ефективност отива към парламента

Проектът на нов Закон за енергийната ефективност е на път към парламента, обяви на сайта си икономическото министерство. Законът трябва да отрази европейската директива за енергийната ефективност. Очаква се проектът да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание до края на януари.

Неотдавна ЕК обяви, че започва две нови наказателни процедури срещу България, едната от които е именно за енергийна ефективност, подсещат от МИЕТ. Новият текст бе разработен през лятото на 2014 г., който премина през процедура на обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване, но поради политическите сътресения в този период не стигна до процеса по приемане. „Сега след незначителни редакционни промени, наложени от промените в структурата на правителството, проектът ще бъде подложен отново на междуведомствено съгласуване и внесен за разглеждане в Народното събрание.“

Директива 2012/27/ЕС въвежда коренно нов подход за насърчаване на енергийната ефективност, като внася правно обвързващи мерки, с цел да подтикне държавите-членки да насочат усилията си в по-ефективното използване на енергията на всички етапи от енергийната верига – от преобразуването на енергията, нейния пренос и разпределение до крайното й потребление.

greentech.bg

Може да харесате още...