Нова фотоволтаична централа на НЕС

Нова фотоволтаична централа на НЕС

През ноември беше открит поредния реализиран проект на направление „Фотоволтаика“ на НЕС – Фотоволтаична електроцентрала Заберново.
Съоръжението е с инсталирана мощност 1 MWp и се намира край едноименното село в община Малко Търново, област Бургас. За изграждането на централата са използвани 5082 бр фотоволтаични модули SUNSYSTEM, 77 инвертора и спомагателно оборудване за денонощен мониторинг.