Нова гама газови кондензационни котли Power HWC на Baxi

Предлаганите от Baxi кондензационни котли с висока мощност се допълват с новата гама Power HWC с топлообменник от неръждаема стомана, с високо съдържание на вода и мощност между 115 kW и 500 kW. Тези решения са идеални както за жилищни сгради, така и за търговски обекти, за нови инсталации, но и в случай на замяна на стари котли поради компактните си размери и възможността за разглобяване и повторното сглобяване на продукта, което улеснява достъпа до старите котелни помещения.

Котлите се предлагат в четири типоразмера – 115, 250, 375 и 500 kW.

В зони, където водата е особено твърда, може да бъде удобно да се избере кондензационен котел с високо водно съдържание, така че да се ограничат запушванията в топлообменника поради образуването на варовик или наличието на примеси във водата на първичния контур.

Ето и някои от основните характеристики на гамата:
– Топлобменници с високо съдържание на вода и цилиндрична горивна камера;
– Високо съотношение на модулация (от 1: 4 до 1:14);
– Висока сезонна  ефективност от 93% (мод 1.115);
– Вертикални нагревателни елементи от неръждаема стомана AISI 316 L;
– Модулиращи горелки с предварително смесване газ-въздух за всеки термичен елемент;
– Димни тръби от неръждаема стомана с специални турболатори изработени от  Al/Si/Mg сплав с много висока топлопроводимост;
– Възможност за външен монтаж (IPX5D – модели 1,250, 1,375, 1,500);
– За всеки термичен елемент е включена възвратна клапа за димните газове;
– Двойно връщане за висока и ниска температура с цел увеличаване на сезонната ефективност;
– LCD панел за лесно консултиране и програмиране;
– Възможност за взаимодействие с ModBUS;
– Работа с природен газ или пропан-бутан (не е нужен комплект за преобразуване);
– Baxi RM-PRO: нова система (дистанционен мониторинг) за контрол и регулиране на термичната централа.

Основни съставни части на Power HWC 1.115

Основни съставни части на Power HWC 1.250, 1.375, 1.500

Горелка и топлообменник

Котлите Power HWC са снабдени с цилиндрична аксиална горелка с метални влакна с цел подобряване на запалването, намаляване на шума и равномерно разпределяне на пламъка. Димните газове се транспортират вертикално надолу, като се разпределят в тръби от неръждаема стомана AISI 316 с диаметър 42,4 mm, снабдени със самопочистващи се алуминиево/силициево/ магнезиеви турбулатори за увеличаване на топлообмена с водата. Димните тръби са леко наклонени (3°), за да се улесни по-доброто оттичане на кондензата чрез гравитацията, за по-добро вентилиране и за улесняване на почистването. Горивните газове се събират в димната камера отдолу и се изпращат оттук в комина.

Електронна платформа

Електронната платформа се състои от три основи елемента.

Операторски панел – снабден е с LCD дисплей с подсветка и въртящ се бутон за избор; 2 бутона, един за избор на полета за промяна и едно за излизане от менюто. Функциите на терморегулацията позволяват седмично часово програмиране  от един до максимум 12 независими отоплителни кръга. Панелът е подготвен за свързване на  4  многофункционални платки.

Контролният мениджър може да действа:
– като контролер на един котел, това позволява контрол на базовата работа на основната отоплителна система и включва системите за безопасност на инсталацията;
– като каскаден контролер, това позволява контрол на сложната структура на множество топлинни генератори.

Функции:

Дистанционно управление

– eBUS комуникационен интерфейс за HCM на по-високо ниво;
– Modbus комуникационен интерфейс за интегриране в система на сградна автоматизация;
– Вход по напрежение за взаимодействие с търговска терморегулация;
– Изход за контакт на релето за индикации на алармата на котела;
– Вход ON/OFF за нулиране на алармата.

Контролер на каскада

– Комуникационен интерфейс на eBUS с модули SHM BMM;
– Управление на каскада с максимум 8 котела;
– Измерване на температурата връщаната от инсталацията вода;
– Измерване на температура на подаваната вода – гранична температура – диференциална температура;
– Шест ON/OFF входа за сензори за защита;
– 0-10 V CPM изход за напрежение за модулиране на управлението на помпата на колектора;
– Релеен изход за помпа с фиксирана скорост или за индикация на състоянието на котела (при работа или в режим на stand-by);
– Управление на БГВ;
– Управление на отоплението.

Мултифункционален модул

Този модул е проектиран за многофункционална поддръжка на отоплителни системи; неговите входове и изходи го правят подходящ за различни приложения, например:
– Директни или смесени отоплителни кръгове;
– Битова гореща вода с бойлер;
– Битова гореща вода с пластинчат топлообменник;
– Битова гореща вода с пластинчат топлообменник и смесителен вентил;
– Слънчев колектор с резервоар – допълнителен сензор за слънчевия колектор трябва да се поръча отделно.

Ресурсите на многофункционалния модул са конфигурирани да осигуряват основните функции, изисквани от инсталацията. Конфигурациите са “само” 20-те вида, показани в ръководството на самата карта. Всеки многофункционален модул включва 3 стандартни температурни сонди тип NTC. Мултифункционалният модул няма възможност за времево програмиране, работата на всяка функция трябва да се контролира от външно устройство, например on-off хронотермостати). Всяка активна функция може да поиска за изпълнение на своята задача различна температура на подаваната вода. Мултифункционалният модул избира най-голямото потребление и работно състояние (отопление или БГВ) и изпраща тази информация на електрониката на Power HWC.

За всякакви въпроси и допълнителна информация – България терм.