Нова гама проточни бойлери на Radiant

След успешния старт на продажбите на пазарите в Северна Америка и Канада, където през зимата температурите често падат под минус 20°C, Radiant днес представя гамата FLOW-TECH и на европейския пазар. Серията FLOW-TECH включва проточни кондензационни бойлери с мощности от 28, 34 и 50 kW. Бойлерите FLOW-TECH са оборудвани, както при всички кондензационни котли на Radiant S.p.A., със системата Made in Radiant COMBI-TECH®, чрез която се рекуперира латентната топлина, която би се загубила при изхвърлянето на димните газове. По този начин се постига ефективност над 105 % при производството на битова гореща вода (БГВ).

Системата COMBI-TECH® представлява топлообменник от неръждаема стомана, в която спиралите са от тръба с голям диаметър – 28 . По този начин се гарантират много ниски загуби на налягане, силно намалява рискът от запушване, а ако се получи такова, може лесно да се възстанови ефективността на топлообменника чрез промиване с подходящи препарати (например BOILER CLEANER LZ, който ние предлагаме).

Гамата FLOW-TECH е изцяло проектирана и произведена в Италия в заводите на Radiant S.p.A., оборудвана е с най-иновативните инженерни решения, и след проведените тестове в най-реномирания сертифициращ орган CSA на Cleweland в САЩ се нарежда сред най-добрите продукти на световно ниво с резултат U.E.F. от 0,954.

Проточните бойлери FLOW-TECH са снабдени серийно с функцията интегрирана рециркулация, която позволява постоянна рециркулация на водата вътре в топлообменника, което дава възможност за незабавно осигуряване на БГВ без забавяне и възможност за инсталиране дори в изключително студени райони до минус 25°С. Възможно е тази функция да се активира директно от потребителя в интервалите от време, което той желае, а ако няма нужда от нея, може да бъде изключена.

Гамата FLOW-TECH осигурява модулация от 1:10. Притежава и датчик за поток, който осигурява на потребителя постоянна температура на БГВ и пълно отсъствие на температурни колебания, както при висок, така и при нисък дебит на БГВ. Тази линейност на работа на бойлерите FLOW-TECH гарантира ниска консумация на енергия и по-дълъг живот на продукта, тъй като той не се натоварва от непрекъснато включване и изключване.

Трите модела проточни бойлери FLOW-TECH осигуряват съответно следните дебити на БГВ – 17,5, 21 и 31 l/min при ∆t = 25˚С.

Функционални схеми

Консумация на БГВ

При поискване от страна на потребителя проточният бойлер се активира и започва да подава БГВ с постоянна температура, чрез непрекъснат контрол на Δt. Електрониката регулира мощността въз основа на разликата между температурата на водата на входа и зададената температура от потребителя, като модулира до съотношение 1:10.

Подциркулация

В края на фазата на консумация на БГВ, електрониката активира циркулационната помпа/автоматична рециркулация, с цел да се разсее остатъчната топлина, за да се избегне прегряване на топлообменника. Тази фаза позволява да се избегнат всякакви потенциални повреди, които могат да възникнат в резултат на прегряване на топлообменника. Същата помпа се задейства от електрониката в случай, че сондата регистрира температура на околната среда по-ниска от 5°C, като по този начин се активира функцията за защита от замръзване.

Тази фаза, която може да бъде зададена директно от контролния панел, позволява във веригата на БГВ да се поддържа непрекъснато зададената температура.

По този начин топлата вода е готова за незабавна доставка. Тази функция, напълно интегрирана в бойлера, без добавянето на външна помпа, избягва досадното колебание на температурата и забавяне на доставката на БГВ, тъй като бойлерът не се нуждае от това да подгрее водата от мрежата, а запазва температурата на инсталацията.

Циркулация

Чрез инсталирането на термостат потребителят може да регулира времето за активност на тази функция по желание, без да е необходимо да я оставя активна 24 часа. В случай, че проточният бойлер се комбинира с акумулиращ бойлер, този функция позволява също да се подгрява водата, съдържаща се в бойлера, като по този начин се осигурява БГВ във всеки момент и в достатъчно количество.

Подробна информация за новата гама проточни бойлери на Radiant може да получите като се свържете с нас по телефоните и електронната поща, посочени на нашия сайт.

Вижте също...