pixel

Нова геотермална технология проивежда повече електричество, използвайки CO2

Геотермална технология, използваща флуиден CO2 за събиране на топлина от земните недра, може да постигне двоен положителен ефект, като едновременно секвестира вредния парников газ, съхранява топлинна енергия за използване в моментите на слаби ветрове и слънце, и черпи енергия от дълбоките слоеве на Земята.

Добрата новина за технологията, която може да революционализира геотермалната енергия, развълнува силно Американския геофизически съюз. Тя е наречена “CO2 струйна геотермална енергия“, или накратко CPG.

Ползите от CPG включват:

–  Секвестиране на CO2;
– Превръщане на геотермалната енергия в достъпна алтернатива на географски места, където не е икономически обосновано да се работи по този природен източник на топлинна енергия за генериране на електричество;
– Съхраняване на енергия от соларни и вятърни ферми.

CPG може да произведе два пъти повече енергия от геотермалната енергия, която традиционните подходи могат да добият. С това тя предлага важен нов източник на възобновяема енергия, същевременно допринасяйки за намаляването на емисиите на CO2, които иначе отиват в атмосферата в резултат на горенето на изкопаеми горива.

Втечненият въглероден двуокис се улавя още при източника на емисиите – енергийните мощности, базирани на горенето на изкопаеми горива.  За по-ефективно съхранение CO2 се компресира във вид на течност, която може да бъде изпомпвана дълбоко под земята.

Вместо да се съхранява там обаче, течността се вкарва в нещо, което учените описват като „нещо средно между обикновен геотермален кладенец и Големия адронен колайдер“. Течният CO2 влиза в хоризонтални кладенци, разположен във вид на концентрични кръгове дълбоко под земята.

Въглеродният двуокис преминава през порестите скали по-бързо от водата, но – което  е по-важно – се разширява по-силно и по-бързо от водата под въздействие на топлината. Това налягане се използва. Вкараният под земята CO2 се разширява толкова, че самото му налягане е достатъчно да го изкара обратно на повърхността – ефект, наричан термосифон. Този термосифон премахва необходимостта от помпи за изпомпване на флуида на повърхността, което допълнително намалява разходите, свързани с добиване на геотермална енергия.

greentech.bg

Може да харесате още...