Нова марка български котли за отопление

Българският производител на изделия за възобновяема енергия NES допълни своето портфолио със собствена гама отоплителни котли.

Продуктовата линия носи марката BURNiT и включва стоманени котли на твърдо гориво, пиролизни котли на дърва, пелетни котли, горелки и аксесоари.

Дружеството разполага със собствена производствена, складова и административна база, като всички изделия са изработени съгласно европейската норма за EN 303-5.


Котли на твърдо гориво BURNiT WBS

Стоманените котли BURNiT WBS са надеждно решение за реализиране на отоплителна система със сравнително ниска стойност на първоначалната инвестиция. Моделите се предлагат в изпълнения с мощност 20, 25, 30, 40, 50, 70, 90 и 110 W и са предназначени за изгаряне на дърва и въглища.

Простото устройство на WBS е предпоставка за надеждна работа, лесно управление и универсално приложение.

Макар проектирани за изгаряне на твърдо гориво, котлите от серия WBS са лесно приспособими за работа с горелки на газ, нафта или пелети.

Горивната камера е изработена от котлена стомана с дебелина 5 мм и е напълно покрита с водна риза за оптимален топлообмен. Котелът е плътно изолиран от околната среда чрез каменна вата с дебелина 50 мм.

Специалната конструкция на горивната камера способства за оптимален топлообмен при ниско камерно съпротивление. Димогарните газове извършват трикратно меандърно движение по пътя към димоотвода и така отдават ефективно топлинната енергия преди да напуснат котелното тяло.

На долната врата е предвиден фланец за монтиране на горелка на газ, нафта или пелети, за удобно трансформиране на котела на друг източник на енергия.

Котлите WBS са предвидени да издържат на дълготрайното изпитание на огъня. Скарата на горивната камера е защитена от сменяема стоманена решетка, която предпазва водната риза от разрушение от високата температура в най-рисковата точка.

Както всяко изделие с марка BURNiT, безопасността на серия WBS е обезпечена от комплекс устройства. Предпазен клапан, присъединен на водната риза, сработва при достигане налягане от 2,5 bar.

При инцидентно покачване на температурата във водната риза сработва допълнителен защитен механизъм – аварийният топлообменник в горната част на котела. Това е тръбен кръг, свързан към водоснабдителната мрежа, през който протича студена вода при ненормални стойности на температурата във водната риза. Така, излишната топлина се отнема и се изхвърля в канализацията.

Процесът на горене постоянно се контролира от термостатичен регулатор на тягата, който е изцяло механично съоръжение с висока степен на надеждност.

Пиролизни котли на дърва BURNIT PyroBurn

Високоефективен котел за икономично и екологично отопление на големи битови и индустриални помещения.

Котелът PyroBurn е с интуитивно управление, регулируема мощност и сигурни механизми за безопасност.

Вграденият PID контролер с микропроцесор следи и управлява горивния процес за постигане на ефективен режим на работа. Контролерът има функции за управление на циркулационните помпи на отоплителна инсталация за БГВ.

Предлагат се изпълнения с мощност 18 kW, 25 kW и 40 kW.

Горивната камера е изработена от котлена стомана с дебелина 6 мм, изолирана е с високотемпературна керамика и е изцяло обгърната от водната риза.

Камерата за гориво е с размери, позволяващи зареждане с голямо количество дърва и по-рядко презареждане.

За постигане на своята забележителна ефективност от над 91% PyroBurn експлоатира двустепенно изгаряне на дървата. В първичната камера протича първично горене при ниско съдържание на кислород. При този процес дървесината преминава химически разпад, продуктът на който е горещ газ, богат на въглеродни съединения. Така полученият химически коктейл преминава през централно разположената керамичната дюза на дъното на първичната камера и постъпва във вторичната камера. Тук газовата смес се обогатява с кислород и протича така нареченото пиролизно горене, при което се отделя температура от 1000 – 1300°C.

Ефективният топлообмен на загрятия газ е обезпечен от специално проектирания димоход с вградени турбулаторни утилизатори. Благодарение на завихрящата функция на турбулаторите, газа се забавя преди да напусне котелното тяло и отдава топлината на флуида във водната риза. Така, изходящият газ при димоотводния отвор е не повече от 150°С.

Котелът е снабден със самопочистващ механизъм с удобен лост за задействане, изведен извън външната обшивката. Всички процеси се контролират от интелигентен PID контролер.  Безопасността е осигурена от няколко функционално припокриващи се механизма – електронното управление, STB термостат, авариен топлообменник, термостатичен регулатор на тягата.

Котли на пелети BURNiT PelleBurn

Котелът е предназначен да изгаря пелети с диаметър 6 – 8 мм. Изработен е от котлена стомана, а горивната камера е обезпечена изцяло с водна риза.

PelleBurn е тестван и удобрен от TUV-Германия, с ефективност над 92%.

Предлаганите модели са 12 kW, 23 kW и 40 kW.

Серията PelleBurn се отличава с елегантен външен вид, особено висока ефективност, лесна експлоатация.

Котелното тяло е изолирано от външната среда с минерална вата с дебелина 100 мм, благодарение на която външната обшивка на котела остава с непроменена температура дори при интензивно горене. Горивният процес се управлява от електронно управление с модулиращ принцип на работа посредством два вентилатора – един монтиран в горелката и втори на димоотводния отвор. Така PelleBurn постига икономично дозиране на пелетите и максимална ефективност на горенето.

Почистването на котела е напълно автоматизирано и не изисква намеса от потребителя. Електронното управление периодично стартира самопочистваща програма, на предварително зададени интервали. Сервомотор задвижва мотовилков механизъм, който раздвижва турболаторните утилизатори вградени в димоходните тръби и така се отстраняват наслоените проукти на горенето по димохода.

Благодарение високата ефективност на PelleBurn, температурата на изходящите газове не надвишава 100°C.

Безопасността на изделието е гарантирана от STB термостат и защитната функционалност, вградена в електронния контролер.

Повече информация относно отоплителните изделия на NES потърсете на www.sunsystem.bg