Нова пазарна ниша за климатици във Великобритания

Нова пазарна ниша се задава за климатици във Великобритания. Синдикатът на операторите на кулокранове настоява, издигнатите във височина кабини да бъдат климатизирани. Синдикатът е изпратил официално писмо до най-големите строителни компании във Великобритания с искане да гарантират, че операторите не са изложени на високи температури.

За разлика от повечето строителни работници, които получават допълнителни почивки за предотвратяване на топлинен стрес през горещите месеци, операторите на кулови кранове често имат само една почивка за работна смяна от 10 часа. В писмото на синдиката се казва, че по-голямата част от кулокрановете не са климатизирани, което в горещи дни ги превръща в оранжерии. Това излага операторите на изключителен риск от топлинен стрес и подкопава способността им да се концентрират върху изискващата абсолютна точност работа във всеки един момент.

Вижте също...