Нова разработка на Riello за моноблокови газови горелки

RIELLO Burners

Различното решение за моноблокови газови горелки от серия RS-310-410-510-610 с термичен диапазон дo 6,3 MW

Калория е официален представител в България на най-големия производител на горелки в света RIELLO Group.  Благодарение на широката продуктова гама на RIELLO – над 2000 модела горелки с термичен диапазон от 10 kW до 40 MW,  фирма Калория може да удовлетвори изискванията на всеки клиент. За да отговори на повишените потребности на потребителите за покриване на различни термични диапазони, висококвалифициран екип от инженери разработва иновационни конструктивни решения в изследователски център и тества в изпитателна лаборатория на RIELLO. Заслуга на този изследователски център е разработката на моноблокови модулиращи газови нискоемисионни горелки от серията RS-310-410-510-610. Представяме на вниманието на своите клиенти и колеги горелките от тази серия.

RS-310-410-510-610

Моноблоковите газови горелки от серията са резултат от интензивни  технически изследвания и значителни инвестиции, извършени през последните години.  Те потвърждават водещата роля на Riello в този важен сектор на управление на енергията. Технологичните предимства на горелките ги правят атрактивни и предпочитани от водещи фирми-производители на водогрейни котли, парогенератори и бояджийски камери, които комплектоват своите съоръжения с горелки RIELLO.

Забележителното качество, ефективност и надеждност сега се консолидират чрез създаването на нови модели. Серията RS-310-410-510-610 обобщава и концентрира най-доброто от технологичната експертиза на Riello.

Серията горелки RS 310-410-510-610 обхваща термичен диапазон от 400 до 6 300 kW. Разработена е за oкомплектоване с парни и водогрейни котли с широко приложение в промишлеността, генератори за горещ въздух, котли с дитермично масло и др. Подходяща за средни и големи мощности. Осигурява възможност за работа като двустепенни прогресивни или като модулиращи горелки. При работа в модулиращ режим обезпечава точно поддържане на контролирания параметър на зададените нива с висок коефициент на полезно действие в целия термичен диапазон.

Тази серия включва четири типоразмера до 6 300 kW.

Новите горелки RS 310-410-510-610 се предлагат в жълт и син пламък Nox на горене, определящо нивото на емисиите в изходящите газове. Модулацията може да се управлява чрез Механичен Cam за опростено въвеждане в експлоатация, чрез Електронен Cam за по-висока производителност и ефективност и чрез Инвертор за достигане на ниски вредни емисии на шум, както и за икономия на електрическа енергия.

Изключителният дизайн осигурява намалени размери, лесна експлоатация и гъвкава поддръжка.

Модели

Модел Гориво Режим на работа Емисии EN 676
Газ /M /E /EV FS1 FS2 class 3 class 2
RS 310 /M BLU (1) (2)
RS 410 /M BLU (1) (2)
RS 510 /M BLU (1) (2)
RS 610 /M BLU (1) (2)
RS 310 /M BLU (3) (4)
RS 410 /M BLU (3) (4)
RS 510 /M BLU (3) (4)
RS 610 /M BLU (3) (4)
RS 310 /M BLU (4) (4)
RS 410 /M BLU (4) (4)
RS 510 /M BLU (4) (4)
RS 610 /M BLU (4) (4)
RS 310 /M BLU (1) (2)
RS 410 /M BLU (1) (2)
RS 510 /M BLU (1) (2)
RS 610 /M BLU (1) (2)
RS 310 /M BLU (3) (4)
RS 410 /M BLU (3) (4)
RS 510 /M BLU (3) (4)
RS 610 /M BLU (3) (4)
RS 310 /M BLU (4) (4)
RS 410 /M BLU (4) (4)
RS 510 /M BLU (4) (4)
RS 610 /M BLU (4) (4)

RIELLO Burners

/M = Двустепенна прогревина – Модулация Механичен cam
/E = Двустепенна прогревина – Модулация Електронен cam
/EV = Модулация Електронен cam – Инвертор
FS1 = Прекъсване за автодиагностика (един път на всеки 24 часа)
FS2 = Непрекъснат
(1) = Програматор RMG …/M (или LFL …)
(2) = Програматор LGK …
(3) = Програматор REC27 …
(4) = Програматор REC37 …

Работен термичен диапазон

RS 310-410-510-610 /M  /E  /EV BLU

RIELLO Burners

RS 310-410-510-610 /M  /E  /EV BMZ

RIELLO Burners

Горелките се характеризират с модулна моноблокова конструкция за лесно и бързо инсталиране към водогрейни котли или генератори за пара. Осигурена е възможност за подаване на газ и от ляво и от дясно. Система за окачване осигурява лесно обслужване на горивната глава.

Всяка част на RIELLO горелките е собствено и гарантирано производство. 

Технически данни

RIELLO Burners

Вентилация

Блокът за вентилация идва със система за шумоизолация. Всички горелки са снабдени с вентилатори, които са съобразени с необходимото количество въздух за горене. Въздушният поток и звуконепроницаемата изолация, използвана в изработката, са предназначени за свеждане нивото на звука до минимум. Те гарантират високи нива на производителност по отношение на налягането на въздуха.

Високата прецизност на сервомотор чрез главния модул за управление,  инсталиран на всяка горелка, контролира въздуха в точното съотношение въздух/гориво в рамките на целия термичен диапазон.

Моделите RS/EV са оборудвани с “инвертор”, който променя количеството на въздуха за горене чрез променлива скорост на стъпковия мотор на вентилатора. Това води не само до по-ниско ниво на децибелите, но и до намалена консумацията на електроенергия.

RIELLO Burners

Горивна глава

Горивната глава е конструирана с цел да гарантира отлично смесване на горивото и въздуха за горене, като намалява вредните емисии и нивото на шума.

RIELLO Burners

Горивна глава на модел RS/M  BLU               Горивна глава на модел RS/M MZ

Серията RS BLU намалява вредните емисии, като оптимизира сместа въздух/ гориво. Газът в горивната глава е разпределен през отворите, които са перпендикулярно на въздушния поток, а част от горивото се впръсква директно в центъра на пламъка. Това води до по-ниска температура на горенето и предотвратява образуването на NO.

Емисиите са допълнително намалени чрез рециркулация на изгорелите газове, дължаща се на високата скорост на въздуха.

RIELLO Burners

Геометрия на пламъка и изисквания към горивната камера

RIELLO Burners

Мощност на горелката, MW

RIELLO Burners

Пример:

При мощност = 6000 кВт;

L горивната камера (м) = 4,7 m (средна стойност)

D горивната камера (м) = 1,2 m (средно стойност)

Газов тракт

DMV “FLANGED OR THREADED”

RIELLO Burners

Нива на вредни емисии и шум

Изчислени при работа на максимална мощност на горелката.

RIELLO BurnersRIELLO BurnersRIELLO Burners

Горелките от серията RS 310-410-510-610/M са снабдени с микропроцесорно управление, панел LFL 1.333 или RMG88.62 C2 за контрол по време на режима на работа.  Горелки FS2 са снабдени с контрол LGK16.333A27 панел.

RIELLO BurnersRIELLO Burners

Възможност за два вида диагностика:
– диагностика по време на експлоатация;
– диагностика при повреда и аварийни ситуации.

Габаритни размери

RIELLO BurnersRIELLO Burners

Размери на фланеца

RIELLO Burners

Опаковка

RIELLO Burners

Марката RIELLO наложи на пазара стандарт за надеждна, високоефективна и с лесна поддръжка технология за горелките. С капацитета на горелките от 10 kW до 40 MW, нискоемисионни RIELLO горелки на нафта, газ, мазут и комбинирани покриват цялата гама от жилищни и индустриални приложения за отопление и термични процеси в промишлеността. С главна квартира в Леняго, Италия, RIELLO произвежда първокачествени горелки в продължение на повече от 90 години. За да отговори на нуждите на клиентите си, RIELLO Burners разшири мрежата си за продажби и съдействие в над 60 страни в света.

 

Може да харесате още...