Нова разработка на учените ще позволи получаване на максимална мощност от слънчевите панели

solar-panel

Учени от университета във Ватерло са намерили начин за по-ефективно използване на количеството енергия, получено чрез слънчеви панели. Те са разработили алгоритъм, който подобрява работата на фотоволтаичните системи. Този алгоритъм позволява да се намали дела на енергия, която се губи поради неефективен контрол. Резултатите от изследването са представени в списанието IEEE. Всяко устройство има номинална ефективност, но изисква контролер, който да „изтегля“ ефективността на панела до максимум. Така без да се променя оборудването или да се добавят нови вериги към системата може да се постигне много по-висока производителност. Всяка фотоволтаична система има максимална мощност. Колебанията около тази точка водят до частична загуба на енергия. Новият алгоритъм позволява по-добър контрол на тези отклонения.

solar-panel

Симулация на алгоритъма показа, че от 12 модула с 335 W мощност годишно могат да бъдат спестени 138,9 kWh. За малките системи тези стойности изглеждат скромни, но при промишлени соларни централи или зони със стотици хиляди панели в една мрежа това може да доведе до значителна разлика. Ако се вземат предвид бързата промяна в параметрите на околната среда и загубата на енергия при използване на другите методи за контрол на системите, ползата от това изобретение става още по-забележима.

Вижте също...