Нова серия котли на твърдо гориво Bisolid SAVER W

BISOLID SAVER W

Bisolid идват на българския пазар през 2012 г., поради нарастналото търсене на котли на твърдо гориво. Котлите от серия Saver W са разработени за изгаряне на дърва. Високата ефективност осигурява ниска цена за отопление и бързо изплащане на направената първоначална инвестиция. Този модел е предназначен за отопление на едно- или двуетажни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода.

Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

– По-високата ефективност, в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво, се дължи на по-голямата топлообменна площ на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа.

– Надеждната, компактна и опростена конструкция на котлите позволява изгарянето на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление. Възможно е изгаряне на някои видове селскостопански, строителни и индустриални отпадъци – клони от дървета, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки, кори, изрезки, кашони, дъски, брикети и въглища.

– Голяма горивна камера- увеличеният обем на бункера за гориво гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания.

термостатичен вентил

– Котлите са стандартно оборудвани с механичен енергоспестяващ термостатичен вентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, с което се осигурява максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност.
– Изключително удобни за монтаж, експлоатация и поддръжка. Компактните размери позволяват, котлите да бъдат монтирани в по-малки и ограничени пространства.
– Котлите от серията Saver са тествани по стандарта EN 303–5 и отговарят на изискванията му;
– Конструирани и фабрично подготвени за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID.

BISOLID SAVER W

В модификацията на котлите Bisolid Saver WF се подава свеж въздух в горивната камера на котела посредством вентилатор, който се активира автоматично. Това позволява изгарянето на дърва с по-висока влажност. На таблото има цифрова индикация на температурата и светодиодна индикация на функциите на котела.

BISOLID SAVER W

Предимствата на котлите Saver WF са разширени и допълнени с модификацията Bisolid Saver WFM. Котлите от този модел:
– са оборудвани с интуитивен дисплей;
– гарантират икономия на гориво посредством модулиращ вентилатор по температура на водата, или по температура на димните газове (по избор);
– имат възможност за управление на помпа за отоплителен кръг и за БГВ;
– могат да регулират температурата на водата в буферен съд, посредством втори температурен датчик;
Опция: отдалечено управление на котела посредством модул с вграден стаен термостат;
– имат двойна термична защита (електрическа или механична) чрез звукова и визуална сигнализация върху дисплея;
– периодът от време между две зареждания с гориво е удължен;
– имат сигнализация при привършване на горивото и преминаване в „тих“ режим на горене, осигуряващ съхранение на остатъчното горене и последващо лесно запалване на новата доза гориво.

BISOLID SAVER W

www.bisolid.bg

Може да харесате още...