Нова серия термостатични вентили с предварителна настройка Caleffi Dynamical®

Caleffi DYNAMICAL

Новият Caleffi Dynamical® е термостатичен вентил с динамично предварително зададено и диференциално регулиране на налягането, който позволява ограничаване на максималния дебит в радиатора до проектната стойност, независимо от условията на работа на останалата част от инсталацията, функциониращи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда.

Caleffi DYNAMICALТези клапани са проектирани за предварително регулиране на скоростта на потока на радиаторите (независимо от налягането в системата) и за контрол на разликата на работното налягане ΔP.

По-конкретно те са съставени от ΔP регулатор, клапан за предварително регулиране на потока и обикновен термостатичен клапан.

ΔP регулаторът с фиксирана предварителна настройка поддържа постоянна разлика в налягането, при която работят както регулиращият клапан, така и простият термостатичен клапан.

Стабилизиращото действие на ΔP регулаторите също позволява термостатичните клапани да могат постоянно да работят с добър контрол и ниски стойности на ΔP. По този начин позволява стабилна и тиха работа на инсталацията.

Поради тази причина вентилите Dynamical® имат следните преимущества:
– значително улесняват дейността на проектантите по отношение на измерването на параметрите и тяхното преработване;
– намаляват дейността по въвеждане в експлоатация и настройка за инсталаторите;
– правят възможно и опростяват рехабилитацията на всички съществуващи инсталации;
– гарантират стабилна работа на систмата, осигурявайки подобрен комфорт при по-ниски разходи за експлоатация.

За повече информация посетете www.romstal.bg.

Може да харесате още...