Новa шумоизолирана вентилационна система

Новоразработената от немската компания Helios вентилационна система ZLA 125 покрива нормалното ниво за шумоизолация от 58db и разполага с телескопична тръба и вътрешен панел за контрол на влагата. Системата изпълнява задачата на всяка вентилационна система, която е подаване, равномерна дистрибуция и филтриране на външния въздух, като същевременно предлага тиха работа без необходимост от електрическо свързване.

Благодарение на модулния си дизайн, всички компоненти на системата могат да бъдат индивидуално подбрани и адаптирани към конкретните конструктивни условия. Производителят предлага 3 различни вътрешни панела: вариантите ZLA 125 IB 22 и ZLA 125 IB 30, които са саморегулиращи се и поддържат постоянна скорост на въздушен поток от 22 и респективно 30 m³/h, дори при различни нива на диференциално налягане и вътрешния панел Zla 125 IB HY 6-45, който от своя страна самостоятелно реагира на различните степени на влага в помещението и се адаптира към тях, като може да подава обем в диапазона от 6 до 45 m³/h.


Вижте също...