pixel

Нова стратегия представя Данфосс

Президентът на „Отоплителни решения“ Ким Кристенсен (вляво); Министърът на климата и енергетиката на Дания, Мартин Лидегаард.

Генералният директор на Данфосс, Нийлс Б. Кристиансен и президентът на направление „Системи за отопление и регулиране“ Ким Кристенсен бяха домакини на събитието, състояло се миналия месец в сградата на Данфосс в Копенхаген, на което Мартин Лидегаард, Министър по въпросите на климата и енергетиката на Дания, представи правителствената стратегия за по-нататъшното изграждане на „интелигентна енергийна мрежа“.

И двамата подчертаха положителните страни на стратегията изразяващи се в това, че тя предвижда не само изграждане на интелигентна енергийна мрежа, но и оптимизация на цялата енергийна система.

Важен момент от стратегията е това, че домакинствата се задължават да имат монтирани енергоизмервателни уреди с дистанционно отчитане, които да измерват потреблението на почасова база. Това ще бъде съчетано с прилагане на различни тарифи, които да стимулират потребителите да използват енергия в периодите когато тя е най-евтина.

Ким Кристенсен изтъкна два аспекта на стратегията:
„Единият от тях е нейният дългосрочен замисъл и това че тя е съсредоточена не само върху самата енергийна мрежа. Особено важно е това, че всички отделни части на енергийната система ще се съчетаят в една единствена интелигентна система, което ще ни позволи наистина да оползотворяваме в максимална степен нейния потенциал.“
„Другият е фактът, че се осъзнава необходимостта от финансови стимули, които да накарат потребителите и компаниите да променят своето поведение и да използват енергия в периодите, когато има по-големи свободни количества. Диференцираното тарифиране е неизбежно.“

Той посочи, че вече съществуват доста решения между другото в областта на термопомпите, хладилната и климатична техника, соларните елементи и топлофикацията.

„Топлофикационната мрежа може да бъде използвана за съхраняване на излишната енергия чрез подгряване на вода, която по-късно да се използва за подаване към битови, търговски и индустриални потребители. Използването на термопомпи за течаща гореща вода при нискотемпературни топлофикационни системи е едно очевидно поле за действие,“ каза той, заключавайки: „Данфосс вече има готови решения и продукти за интегриране в интелигентни енергийни системи. Ние свързваме потребителите и енергийните компании и допринасяме за интелигентно управление на енергийното потребление и за постигане на икономии на енергия.“

Министърът на климата и енергетиката отбеляза: „Днес ние определяме насоката, в която изграждането на интелигентна енергийна система ще поеме. Това ще направи зеления преход по-евтин, ще понижи сметките за енергия и ще стане причина за създаване на напълно нови продукти, всичко това в интерес на потребителите.“

Може да харесате още...