Нова вятърна турбина претендира да е най-подгодяща за градски инсталации

Вижте също...