Новата гама рекуператори Vort NGR Evo Top на Vortice изненадва с възможностите си

vortice

Целта на настоящата публикация е да ви запознаем с новата гама високоефективни рекуператори на въздух Vort NGR Evo Top на нашия италиански партньор Vortice.

Рекуператорите се предлагат за вертикален и хоризонтален монтаж. Снабдени са с топлообменник от типа с кръстосани противоположни потоци и високоефективни безчеткови двигатели, в пълно съответствие с Регламент ErP № 1253/2014/ЕС. Серията Vort NGR Evo Top се характеризира със сложна управляваща електроника, която интегрира контрол по постоянен дебит или налягането и терморегулация. Предлага се в множество алтернативни конфигурации, които включват автоматично управление на електрически или водни батерии за подгряване на въздуха на входа или на изхода на рекуператора, както и за автоматично регулиране на работата, съобразно концентрацията на СО2, регистрирана от специални сензори.

Силни страни:
– висока ефективност на топлообмена, сертифициран Eurovent;
– усъвършенствана система за терморегулация, програмируема на времеви интервали, което гарантира автоматична работа;
– контрол по постоянен дебит или постоянно налягане (съответно версии Q и P), или във функция на нивото на СО2, регистрирано от сензорите (модели C);
– голяма наличност на конфигурации, благодарение на възможността за интегриране на електрически или водни батерии, за да осигурят отличен КПД при голямо разнообразие от условия на околната среда.

Налични версии:
– около 2000 възможни конфигурации, които могат да бъдат избрани само чрез съответния софтуер;
– покриваните дебити са от 500 до 4 500 m3/h.

Технически характеристики:
– конструкция от анодирани алуминиеви профили 40 мм; сандвич панели с дебелина 23 мм дебелина, ламаринени листове 0,6 мм (вътрешни от поцинкована стомана, външни от предварително боядисана стомана, покрити със защитен филм); вътрешна изолация в полиуретанова пяна, плътност 40 кг/м3. Конзоли, интегрирани в конструкцията, за закрепване към под или таван;
– два независимо регулируеми EC двигатели от тип външен ротор, с термична защита и валове, монтирани на сачмени лагери, директно свързани към работните колела с обърнати лопатки;
– алуминиев топлообменник въздух-въздух от типа с кръстосани противоположни потоци, чиято ефективност, сертифицирана от Eurovent, надвишава 90% според стандарт EN 308. Автоматичното размразяване на топлообменника при ниски температури е осигурено, ако е необходимо, чрез отваряне на байпаса;
– вътрешен байпас с автоматично задействане, 100% филтриран;
– два филтъра G4 в изпускателния канал и филтри F7, поставени на входа на външния въздух, монтирани върху водачи с уплътнения, за да се осигури ефективна херметичност;
– подвижни панели за осигуряване на директен достъп до филтрите и вътрешните компоненти;
– крачета и конзоли, интегрирани в конструкцията, съответно за подов монтажи и за фиксиране към тавана;
– вътрешни тави за събиране и източване на конденза;
– пресостат, който постоянно следи потока въздух през всеки вентилатор, сигнализирайки евентуално задръстване на филтрите;
– локален превключвател, монтиран на предния панел, позволява спиране на устройството в случай на неизправност.

Моделите Evo Top съдържат усъвършенстван контролен панел с LCD дисплей, който позволява:
– независимо управление на скоростта на вентилаторите;
– седмично програмиране на режимите на работа;
– проверка на състоянието на филтрите и уведомяване за всяко замълсяване на базата на показанията на диференциалните пресостати;
– интегриране на рекуператора към система за управление на сгради – протокол за комуникация Modbus;
– активиране на байпаса в режим free-cooling.

Конфигурации

Vort NGR Evo Top P – При моделите “P” от гамата електрониката позволява на машината да работи при постоянно налягане. Вентилацията се модулира по скорост с помощта на аналогов сигнал 0-10 Vdc, подаван до вентилаторите във функция на измереното от контролера полезно статично налягане. По този начин се гарантира желаната полезна стойност на статичното налягане на изхода на рекуператора при промяна на загубите на налягане по дължината на въздуховодите.

Vort NGR Evo Top Q – При моделите “Q” от гамата електрониката позволява на машината да работи с постоянен дебит. Вентилацията се модулира по скорост с аналогов сигнал 0-10 Vdc, подаван до вентилаторите във функция на измерения дебит на въздуха в подаващия въздуховод. По този начин постоянната стойност на дебита се гарантира автоматично (настройва се от изнесения контролер) и според нивото на замърсеност на филтрите.

Vort NGR Evo Top C – При моделите “C” от гамата, електрониката автоматично управлява работата на машината на базата стойностите на СО2, отчетени от сондата, разположена в помещението. Вентилацията се модулира с помощта на аналогов сигнал 0-10 Vdc, подаван на вентилаторите според измереното количеството CO2, присъстващ в засмуквания от контролираното помещение въздух. Броят на оборотите на вентилаторите ще варира между минимална и максимална граница по отношение на зададена стойност на CO2 (измерено в ppm).

Функции и устройства, предлагани при различните конфигурации на продукта

Звукоизолация на вентилационната секция:
– двутръбна вътрешна батерия на топла вода за последващо подгряване;
– външна батерия на студена вода за последващо охлаждане;
– външна за последващо подгряване/охлаждане;
– външен електрически подгревател за предварително подгряване (монтиран на шасито на машината);
– клапи за входовете за външен и отработен въздух, за рециркулация, на изхода към подаващия въздуховод.

Допълнителни аксесоарни устройства, налични при поискване и невлизащи в състава на стандартните конфигурации:
– батерия на директно изпарение (R410) в комплект с регулиращ клапан с външен еквилайзер и възвратен клапан за реверсивно действие (монтирана във външен модул, без външен кондензатор);
– вътрешна клапа с функция за рециркулация, в комплект с автоматичен задвижващ механизъм тип On/Of;
– външни клапи, които могат да бъдат разположени на страните за засмукване изхвърляне, подаване въздуха, в комплект с автоматичен задвижващ механизъм тип On/Of;
– външен електрически подгревател за предварително подгряване, алтернативен на стандартния модел, по-мощен и по-подходящ за приложения при по-студен климат.

Всеки модел от гамата Vort NGR Evo Top включва стандартно:
– контакт за обща аларма;
– команда за дистанционно включване / изключване;
– промяна на летния / зимния сезон;
– сонда за температура на външния въздух;
– сонда за температура на подавания въздух;
– пресостати, показващи замърсени филтри;
– терминал за дистанционно управление с LCD дисплей;
– RS-485 Modbus порт за комуникация с BMS системи;
– контрол на скоростта на вентилаторите със сигнал 0-10 Vdc;
– степен на защита: IP20;
– клас на електрическа изолация: I (задължително е заземяване).

За по-подробна информация по отношение на новата гама вентилатори – България терм.

Вижте също...